ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Evanjelická internetová televízia Eden – televízia mladých evanjelikov
1.2.2010 -  http://sites.google.com/site/evanjelickatelevizia

Článok pre týždenník Evanjelický posol spod Tatier (EPST)

Mohli by ste našim čitateľom priblížiť projekt internetovej televízie?

Tento projekt vznikol spontánne v čase, kedy som na základe niektorých podnetov  uvažoval nad tým, akou cestou sa ďalej uberať v mediálnej oblasti. Ako evanjelika ma napadla úžasná myšlienka, pretransformovať  päťročné skúsenosti z projektu školskej televízie AMOS, pre aktívnu prácu v prostredí našej drahej evanjelickej cirkvi. Vidím totiž veľký potenciál v jej mladých členoch. Prostredníctvom ich nadšenia a talentu chceme sledovať pestrý život priamo v cirkevných zboroch na celom území Slovenska a tiež v slovenských zboroch v zahraničí.

Kto všetko sa na tomto projekte podieľa?

Myšlienku evanjelickej internetovej televízie som začal propagovať u bratov biskupov  ECAV na Slovensku a duchovných na všetkých úrovniach s tým, že tento projekt bude životaschopný len vtedy, keď sa na jeho príprave budú podieľať talentovaní mladí ľudia. Je veľmi veľa možností ako mladých evanjelikov takmer všetkých vekových kategórií zapojiť do mediálnej tvorby. Bez ich nápadov, nadšenia a zanietenia pre konkrétnu vec, evanjelická internetová televízia nebude taká, akú si ju všetci predstavujeme.

Čo bude obsahom vysielania tejto televízie?

Tu si treba uvedomiť, že pojem „televízia“ ako ho poznáme, je v prostredí internetu  odlišný, ako na televíznej obrazovke.  Obsahom vysielania budú krátke diela do dĺžky maximálne 9 minút. Treba povedať, že takáto dĺžka uceleného diela je v prostredí internetu viac ako postačujúca. Hlavnou náplňou vysielania, bude evanjelické spravodajstvo z cirkevných zborov,  krátke reportáže  a dokumentárne filmy z prostredia našej cirkvi. Celé vysielanie bude možné sledovať z archívu, pod hlavičkou evanjelickej internetovej televízie eden. Návštevník si takto bude môcť pozrieť to, čo si vyberie v čase kedy bude chcieť.

Kedy bude vaša internetová TV spustená?

Internetová televízia eden funguje už od 1. decembra minulého roka.  V tomto čase ju môžete nájsť na stránke http://sites.google.com/site/evanjelickatelevizia/.  Keďže názov je trochu zložitejší, jednoduchším spôsobom vyhľadania stránky je zadať názov „Evanjelická televízia“ do vyhľadávača Google. Hneď prvá nájdená, je práve stránka našej evanjelickej televízie. Od 1. marca 2010 budeme fungovať na portáli www.ecav.tv

Budete pri tomto projekte spolupracovať aj s predstaviteľmi ECAV? Ak áno, v akej forme?

Evanjelická internetová televízia eden vznikla pre všetkých evanjelikov. Moderná doba prináša so sebou aj moderné riešenia. A z milosti Božej počujeme aj naliehavé pozvanie, aby sme neustávali v službe Pánu Bohu. Obdarený sme rôznymi darmi  - služba je rôzna. Základné a najdôležitejšie pozvanie je hlásať slovo Božie a nehanbiť sa zaň. Ani náš reformátor Dr. Martin Luther sa Ho nebál hlásať. Aj my Ho chceme hlásať svetu. O to sa snažíme, na tom pracujeme.  Dostali sme dar, tak ho chceme rozvíjať. Veľká Božia milosť je pre nás v tom, že nežijeme nadarmo. Z tejto myšlienky vznikla aj naša evanjelická internetová televízia. Chceme ukázať život viery :  ľuďom, ktorí sú mimo cirkev, alebo ktorí majú obavy vstúpiť do života cirkevného zboru z akýchkoľvek príčin. Mediálna prezentácia viery je jednou z možností, ako svedčiť mladým ľuďom, ktorí si ešte nenašli miesto v cirkvi, ale aj ľuďom, ktorí nemajú záujem o prácu v cirkvi, hoci ju nepoznajú. Tiež je vynikajúcou možnosťou ako podchytiť mladé talenty našej cirkvi. Od samého začiatku spolupracujeme s predstaviteľmi ECAV. Ide nám o všetkých evanjelických duchovných. Pokiaľ  sa bavíme o Zbore biskupov našej cirkvi, od samého začiatku ich o našom projekte informujeme a na spoluprácu s nimi sa tešíme. Teší nás tiež skutočnosť, že najvyšší predstavitelia ECAV na Slovensku tento náš projekt vítajú.

Našu spoluprácu s predstaviteľmi ECAV si predstavujeme nasledovne:

   1. Reportážam dať duchovný rozmer
   2. Jasne a čisto formulovať naše učenie a jeho dogmy
   3. Hľadať mladé talenty pre naše vysielanie

Akým spôsobom chcete do projektu zapojiť mladých ľudí?

Našou hlavnou úlohou je, aby sme naučili mladých evanjelikov ako sa priamo podieľať na tvorbe a výrobe niektorých relácií. Našou prvou spoločnou prácou bolo natočenie dokumentárneho filmu Artikulárne kostoly. V súčasnosti pripravujeme ďalšie zaujímavé projekty a tiež natáčanie nových dokumentárnych filmov. O filme Artikulárne kostoly, mediálnom programe ELIZEUS, detskej televízii AMOS a ďalších aktivitách našej evanjelickej internetovej televízie eden sa môžeme porozprávať nabudúce.

Ing. Miroslav Bitarovský, pôvodca a autor evanjelickej internetovej televízie

Sledujte tu:
http://sites.google.com/site/evanjelickatelevizia

http://sites.google.com/site/evanjelickatelevizia
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok