ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
2% pre Občianske združenie V.P.Čobrdu
2.2.2010 -  ECAV Ružomberok

Chceme vás aj tento rok touto cestou osloviť o možnosť podporiť činnosť nášho OZ prostredníctvom odovzdania 2% zo zaplatenej dane.

Peniaze chceme použiť na podporu niekoľkých vnútromisijných činností v našom cirkevnom zbore, ako sú napr. tábory pre deti a dorast, zborové zájazdy, zborový deň ...

Na našej stránke si môžete zatiaľ stiahnuť len postup krokov, ktoré treba zabezpečiť pre odovzdanie 2%.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2009

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby v roku 2009

V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Tlačivá je možné si stiahnuť aj na stránke:
 
http://www.rozhodni.sk/index.php?&MId=1&Lev1=1&Ind1=51&P=index,sl

Konkrétne tlačivá s údajmi o našom OZ si budete môcť vyzdvihnúť od februára na našom farskom úrade. Tiež v najbližších dňoch bude možnosť stiahnuť si ich priamo z našej stránky

za OZ Zuzana Jarabová, hospodárka združenia
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok