ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Udialo sa v LOS v roku 2009
4.2.2010 -  www.ecavlos.hostujem.sk

Ako znášať utrpenie?
23. 1. 2010
Žaškov 8. novembra 2009 - V duchu týchto slov sa nieslo Seniorálne stretnutie žien LOS, ktoré sa konalo 8. novembra 2009 na území CZ Žaškov. Zúčastnení mali možnosť započúvať sa do slov Mgr. Miriam Prášilovej, ktorá už niekoľko rokov pôsobí (...)

Evanjelici a divadelníci smútia
14. 11. 2009
Podtureň 8. novembra 2009 - Dňa 4. novembra 2009 nás opustila Ružena Jariabeková, evanjelická učiteľka, divadelná ochotníčka, úspešná režisérka ochotníckeho divadla. Rozlúčka s ňou sa uskutočnila 8. novembra 2009 v Dome smútku v Podurni. Na pohrebnej pobožnosti (...)

Nielen ľudia odchádzajú na zaslúžený odpočinok
23. 10. 2009
Kraľovany 18. októbra 2009 - Táto myšlienka sa mohla zrodiť v mysli niektorých veriacich v Cirkevnom zbore v Kraľovanoch, keď dňa 18. októbra 2009 uvideli na chrámovom oltári nové bohoslužobné nádoby k Večeri Pánovej, ktoré čakali na posvätenie Božím (...)

Zazneli slovenské i poľské ľudovky
14. 9. 2009
Evanjelický cirkevný zbor vo Wisle-Jaworniku v Poľsku sa stal na tri dni domovom pre duchovných z Liptova a Oravy. Prišla tu viac ako polovica duchovných z Liptovsko-oravského seniorátu. Stalo sa tak počas Dní Združenia evanjelických duchovných od 30. augusta do 1. septembra (...)

Stretnutie rodín navštívil aj sliezsky biskup
8. 7. 2009
Párnica 22. júna 2009 - Ani tento rok sme neporušili tradíciu farárskych rodinných stretnutí Liptovsko-oravského seniorátu. Nie náhodou nás privítal s otvorenou náručou cirkevný zbor Párnica a domáci brat farár Marián (...)

Počas pátrania počasie vydržalo
20. 5. 2009
Kráľová Lehota 16. mája 2009 - Veľké pátranie sa konalo dňa 16. mája na ranči pri Kráľovej Lehote. Pod takým názvom sa totiž konalo Seniorátne stretnutie deti Liptovsko-oravského seniorátu. Zúčastnili sa ho deti zo sedemnástich cirkevných (...)

Chrám v CZ Liptovská Kokava jubiloval
8. 2. 2009
Cez víkend 17. – 18. 1. 2009 si veriaci z cirkevného zboru Liptovská Kokava pripomenuli 80. výročie posviacky svojho chrámu Božieho. Cirkevný zbor patril ako fília najprv k Dovalovu a neskôr od r. 1681 až do r. 1921 do artikulárneho zboru v Hybiach. V roku 1922 sa osamostatnil a v (...)

Rozlúčka s majstrom
26. 1. 2009
Slovensko sa s Milanom Rúfusom rozlúčilo v Bratislave, jeho rodní minulú nedeľu, 18. januára, v Závažnej Porube. Pochovali ho tak, aby ho chránil milovaný vrch Poludnica. Každý rok, vždy 10. decembra, Milan Rúfus poslal na svoje narodeniny pozdrav do rodného hniezda. (...)

Viac na:
http://ecavlos.hostujem.sk/?id=129

www.ecavlos.hostujem.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok