ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Základ nasledovania
5.2.2010 -  www.zamyslenia.sk

- Od lona matky mojej Ty si môj Boh! (Žalm 22,11)

- Pavol píše: Vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. (Galatským 3,26)

- Text na zamyslenie: 5.Mojžišova 10,10-22

Cez pokánie a Pána Ježiša Krista nás Boh obnovuje. Aj Izraelcom umožňuje vstup do zasľúbenej krajiny s požehnaním. Tu očakávame, že na Božiu stálosť Izraelci odpovedia Jeho verným nasledovaním. Ak je putovanie Božieho ľudu predobrazom života cirkvi, potom asi všetci vnímame, že po pokání a Božom obnovení nášho vzťahu s Ním by mala aj v našich životoch nastať zmena, nový resp. obnovený život.

Čo je to, čo malo viesť Izraelitov na ceste vernosti a nás má viesť na úzkej ceste v nasledovaní Pána Ježiša, v posvätenom živote? Odpovede sú rôzne. Napríklad dodržiavanie zákona, krst, krst Duchom Svätým, kňaz, túžba po dobre a iné. Všetko sú to veci, ktoré sú dôležitou súčasťou nášho nasledovania Pána, ale základom je bázeň pred Hospodinom. Nielen strach, ale bázeň. Rešpekt, úcta a láska voči Bohu nás majú viesť po Jeho ceste. Poznanie Božej svätosti, Jeho majestátu a lásky by nás malo viesť a prebúdzať v našich srdciach túžbu chodiť po Božích cestách a plniť Jeho prikázania.

Ak vo svojich blížnych uvidíme Svätého a mocného Boha, ujmeme sa aj vdovy, siroty, cudzinca, bezdomovca i nepriateľa. Bázeň pred Hospodinom je počiatok múdrosti, poznania pravdy, ktorá nás vyslobodzuje a vedie do večnosti.
Autor: Čermák Ján

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok