ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Prosba o pomoc Radimovej rodine
13.2.2010 - www.vychodnydistrikt.sk

Radim Cingeľ odchodom do večnosti nechal medzi nami svojich najdrahších - manželku a tri neplnoleté deti. Jeho rodina bude musieť v nasledujúcich mesiacoch zápasiť s mnohými problémami. Finančná zbierka, bezprostredne po Radimovej smrti, bol úžasný nápad a ďakujeme všetkým, ktorí využili možnosť prispieť „živým kvetom“ k Radimovej pamiatke.

Po tejto jednorázovej pomoci by sme sa s vami radi podeliť o nápad, ktorý je podľa nášho názoru veľmi jednoduché zrealizovať. Je našou túžbou nájsť min. 50 ľudí, ktorí by sa zaviazali sumou 10,- € (a viac) mesačne počas jedného roka (február 2010 až február 2011) prispievať na účet Radimovej rodiny. Manželka Alenka a deti tak v prvom, najťažšom roku, získajú pravidelný mesačný príjem, ktorý im pomôže pokryť bežné výdavky spojené s platením nájmu, škôlky, stravy atď.

Ak sa podujmete pomôcť rodine zosnulého, prosíme Vás, aby ste (kvôli systematizácii pomoci) vyplnili elektronický formulár. Vyplnený formulár bude dôkazom toho, že ste na dobu jedného roka zadali trvalý príkaz, ktorým budete váš finančný dar posielať na číslo účtu:
 
520700-4202266921 / 8360

Formulár tu...
 
Bankový účet patrí manželke zosnulého. Ochotným darcom by sme radi osobne poďakovali. Veríme, že v duchu našej viery a vyznania: Ty, Bože, si Bohom sirôt a vdov, dokážeme Radimovu manželku Alenku podporiť po finančnej stránke a vytvoriť jej viac času a priestoru na starostlivosť o rodinu.

Biskupský úrad VD a Radimovi priatelia


www.vychodnydistrikt.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok