ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Obete prvotiny
19.2.2010 -  www.zamyslenia.sk

- Synovia tvojho ľudu hovoria: Cesta Pánova nie je správna, hoci ich cesta nie je správna. (Ezechiel 33,17)

- Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. (1.Jánov 1,9)

- Text na zamyslenie: 5.Mojžišova 26,1-19

Dnes už takmer nevieme, čo znamená slovo prvotina. V Izraeli mali ľudia prinášať Bohu obete zo všetkého, čo sa urodilo ako prvé na poli, na stromoch, v stajni; dokonca aj prvorodení synovia patrili Hospodinovi a museli byť vykúpení náhradnou obeťou. Zmysel tejto obete bolo dať Pánu Bohu to najvzácnejšie a najlepšie, a tak vyjadriť svoju vďaku.

Spôsob, akým sa odovzdávali plodiny zeme, ukazuje ešte hlbší význam prvotín. Obetujúci pritom predniesol reč, ktorá sa začínala slovami: „Vyhlasujem dnes pred Hospodinom“... a nasledovalo vypočítanie všetkého, čo Pán Boh predivne urobil, aby Izrael mohol prísť do zasľúbenej zeme. Takto si Boží ľud uvedomoval, že nie on je majiteľom zeme, ani zem sama ho neuživí, ale Pán Boh zo svojej milosti obdarúva človeka.

Podobný význam mali aj desiatky. Určitou obdobou je u nás dnes „poďakovanie za úrodu zeme “, hoci tu je osobná účasť na vďake a vyznaní Božej milosti menej výrazná. – Čo obetujeme Pánu Bohu ako to najlepšie a najvzácnejšie my? Tá „ofera“ raz za rok to určite nenahradí. Viacerí z nás zvyknú podľa spôsobu Izraelcov odkladať desiatu časť zo všetkých príjmov na Božie účely, zbierky a duchovné aktivity. Iste, všetci títo môžu dosvedčiť, že tým nijako neschudobneli, naopak, Božie požehnanie ich neminulo.

Krásnym príkladom obetavosti boli kresťania v Macedónii, ktorí napriek svojej chudobe urobili zbierku pre spoluveriacich a tým „aj samých seba oddali predovšetkým Pánovi“ (2K 8,5).
Autor: Hreško Michal a Emília

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok