ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Tranoscius: Zhora dané - zbierka scénok
21.2.2010 -  www.ecav.sk

Vydavateľstvo Tranoscius prišlo na knižný trh s novou zbierkou príležitostných kresťanských scénok Zhora dané. O knihe sme sa porozprávali s jednou zo zostavovateliek Zuzanou Zimániovou.

Ako vznikol nápad zozbierať scénky na rôzne príležitosti a ponúknuť ich v knižnej podobe širokej (nielen) evanjelickej verejnosti?

Spoločne s Norou Baráthovou, uznávanou autorkou a historičkou, sme vychádzali z poznatku, že pracovníci s deťmi a mládežou v cirkevných zboroch majú k dispozícii veľmi málo serióznych podkladov pre nacvičovanie príležitostných vystúpení a divadielok. Preto sme siahli do vlastných „zásob“ a prostredníctvom Posla sme oslovili aj iných autorov, aby nám poslali svoje scénky. Odozva bola skutočne nečakaná: prišli nám desiatky scenárov, z ktorých sme potom urobili výber.

Čo všetko teda zbierka Zhora dané obsahuje?

Čitateľ v nej nájde približne 60 scénok rozdelených do troch kapitol. V prvej ponúkame scénky a divadielka na vianočné vystúpenia, druhý okruh tvoria materiály k Veľkej noci a v poslednej časti sú scenáre na rôzne príležitosti – Deň matiek, Pamiatka reformácie, vnútromisijné podujatia a pod.

Snažili sme sa zbierku koncipovať tak, aby si v nej „to svoje“ našli všetky generácie. To znamená, že okrem detských a mládežníckych scénok prinášame scenáre aj pre divadelné predstavenia dospelých.

Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým autorom, ktorí nám zaslali svoje dielka, a aj keď sa do výberu nedostali všetky, presvedčili sme sa o tom, že v evanjelickej cirkvi máme stále dostatok nadšencov ochotných venovať svoj voľný čas práci s deťmi a mladými a prispieť tak aj k rozvoju kultúrneho povedomia veriacich.


obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok