ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Novinky z Tranoscia - marec 2010
28.2.2010 - www.tranoscius.sk

SYSTEMATICKÁ TEOLÓGIA (TILLICH, Paul) 

Paul Tillich patrí medzi najvýznamnejších teológov 20. storočia a trvalé pravdy večného posolstva originálne prináša aj kritickému čitateľovi dneška. Dielo Systematická teológia obsahuje všetky tri zväzky v preklade Jána Greša.

O SVOBODU SVĚDOMÍ (KOMÁRKOVÁ, Božena) 

Dokumentácia zápasu o vierohodnú kresťanskú existenciu. Český jazyk.

VE SVĚTĚ A NE ZE SVĚTA (KOMÁRKOVÁ, Božena) 

Interpretácia základných polôh kresťanstva s ohľadom na moderného človeka.Český jazyk.

POVÍDÁ SE ... PODLE MARKA A MATOUŠE (LINDEN, Nico ter) 

Prerozprávanie evanjelií pre dospelých. Posolstvo biblie sprístupnené poučeným a obdarovaným rozprávačom. O Ježišovi bez dogmatizovania, fráz a cirkevnej nadradenosti. Český jazyk.

JEŽÍŠOVA POLITIKA (YODER, John H.) 

Čím Ježiš určuje vzťah svojich nasledovníkov k svetu dejín a politiky? Jeden z mála pokusov o kresťanskú etiku, ktorý dôsledne vychádza z Nového zákona a rešpektuje súčasné biblické bádanie. Český jazyk.

SVĚDECTVÍ O SVĚTLE (HEJZLAR, Samuel Jan) 

Bilancujúca postila kazateľa, v ktorého blízkosti mnohí nachádzali nové svetlo. S ilustráciami Miroslava Rady. český jazyk, ilustrované.

BLÁZNOVSTVÍ KŘÍŽE (SOUČEK, Josef B.) 

„Bádateľská esej“ o ťažisku novozákonného svedectva. Autorov dôraz sa kriticky a prekvapivo aktuálne vyrovnáva s glorifikáciou úspechu, príznačnou pre značnú časť súčasnej spirituality.Český jazyk.

BIBLICKÁ ABECEDA (MISKOTTE, K. H.) 

Uvedenie do Biblie z pera holandského učiteľa. Svieže výklady autora, ktorý ukázal, prečo je pri porozumení biblie nevyhnutné začať Starým zákonom. Český jazyk.

MISTR RYZÍHO SNU (REJCHRT, Pavel) 

Príbeh životných labyrintov básnika Jana Sochora, ktorý hľadá svoje miesto a životné poslanie. Kniha lyrických próz a veršov o polarite umenia a viery s nevšedným využitím teologických motívov. Doplnené grafikami autora. Český jazyk.

www.tranoscius.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok