ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Slovanskí luteráni vo svete (3. časť)
5.3.2010 - PaeDr. Vladimír Láska, www.evanjelik.sk

Časopisy a noviny

Zaradené sú iba periodiká celocirkevného významu podľa štátov v abecednom poriadku.

ČESKO

Názov periodika : Přítel – Przyjaciel 
Vydávateľ: SCEAV    
Frekvencia: mesačne    
Jazyk: český a poľský
Adresa redakcie:  Na Nivách 7, 737 01 Český Téšín, ČR, tel. +420/ 558 764 210, e-mail: pritel@sceav.cz 

Názov periodika: Evangelik-Ewangelik
Vydávateľ: LECAV
Frekvencia: mesačne
Jazyk: český a poľský
Adresa redakcie: ul. Nýdecká 107, 739 95 Bystřice nad Olší, Česká republika, tel.: +420/ 558 352 459, fax: +420/ 558 352 033, e-mail: lutherb@quick.cz

Názov periodika: Evangelicus
Vydávateľ: ECAV v ČR
Frekvencia: štvrťročník
Jazyk: český a slovenský
Adresa redakcie: Evangelicus,
ECAV v ČR, V Jirchářích 152/14,
110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika
e-mail: evangelicus@ecav.cz,   tel.: +420/ 224 931 150 alebo +420/ 721 369 750 alebo +420/ 220 716 864

NEMECKO

Názov periodika: Pomhaj Boh                            
Vydávateľ: Sorbischer evangelischer Verein                      
Frekvencia: mesačne                 
Jazyk: horná lužická srbčina
Adresa redakcie: Goethestrasse 40,  02625 Bautzen, Nemecko, tel./fax: +49/35 91 /60 07, e-mail: PomhajBoh@gmx.de

POĽSKO

Názov periodika: Zwiastun Ewangelicki          
Vydávateľ: KEA PL            
Frekvencia:dvojtýždenne               
Jazyk: poľský
Adresa redakcie: Augustana, Pl. Ks. Marcina Lutera 3,  43-300 Bielsko-Biala, Poľsko, tel. /fax:+48/ 33-815 04 32, e-mail: wydawnictwo@augustana.pl

Názov periodika: Przeglad Ewangelicki          
Vydávateľ: KEA PL             
Frekvencia: štvrťročne                
Jazyk: poľský
Adresa redakcie: Augustana, P.Ks.Marcina Lutera 3, 43-300 Bialsko-Biala, Poľsko, tel./fax: +48/ 33-815 04 32, e-mail: wydawnictwo@augustana.pl

RUSKO

Názov periodika: Der Bote – Vestnik                 
Vydávateľ: ELKRAS                 
Frekvencia: štvrťročne          
Jazyk: ruský a nemecký    
Adresa redakcie: 191186 Sankt Peterburg, Nevskij prospekt č.22/24, kv.41,tel.+7/812-311—46-89, e-mail: bote@elkras.org

Názov periodika: Cerkov Ingrii                            
Vydávateľ: ELCI
Frekvencia: štvrťročne
Jazyk: ruský
Adresa redakcie: 191186 Sankt Peterburg, Boľšaja Koňušennaja č. 8, tel.+7/812- 312- 83-39
 e-mail: church@elci.ru, web: www.elci.ru

SLOVENSKO

Názov periodika: Evanjelický posol
Vydávateľ: ECAV        
Frekvencia: týždenne      
Jazyk: slovenský
Adresa redakcie:      Tranoscius, Tranovského 1, 031 80 Liptovský Mikuláš, tel/fax: +421/ 44-55 222 06, fax: +421/44-55 230 70, e-mail: epst@tranoscius.sk

Názov periodika: Cirkevné listy            
Vydávateľ: ECAV         
Frekvencia: mesačne       
Jazyk: slovenský
Adresa redakcie:  Farský úrad Martin, M.R.Štefánika 13, 036 01 Martin,
tel.:+421/ 434132154, e-mail: hrobon@bsmt.sk

SLOVINSKO

Názov periodika: Evangeličanski list
Vydávateľ: ECAVSLO      
Frekvencia: mesačne             
Jazyk: slovinský
Adresa redakcie: 9203  Petrovci , Gornji Petrovci 94, Slovenia, tel: +386/ 2 556 -10-39, e-mail: vili.kercmar@siol.net 

SRBSKO

Názov periodika: Evanjelický hlásnik 
Vydávateľ: SEAVCS     
Frekvencia: mesačne      
Jazyk: slovenský       
Adresa redakcie: Farský úrad 11275 Boljevci, Srbsko,  tel/fax :+381/ 11- 8403 875,  e-mail: vinkovic@net.yu

UKRAJINA

Názov periodika: Sťag (Zástava)                  
Vydávateľ: ULC                 
Frekvencia: 6x ročne          
Jazyk: ukrajinský                     
Adresa redakcie: ul. Velika Vasilkovska 14, app. 15, 01004 KIEV, Ukraine, phone: +380/44 235 77 21, fax: +380/44 234 08 00, e-mail: politeia@i.com.ua; e-mail:office@stjag.te.ua


PaeDr. Vladimír Láska, www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok