ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Naše prejavy dokonalej lásky
10.3.2010 - www.zamyslenia.sk

- Nech je vzdialené do nás, že by sme sa búrili proti Hospodinovi a že by sme sa dnes odvrátili od Hospodina. (Józua 22,29)

- Pozorujme sa vospolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme svoje zhromaždenia. (Židom 10,24-25)

- Text na zamyslenie: Ján 13,12-20

Ako rozumieť Ježišovmu príkazu: „...umyl som vám nohy, aj vy povinní ste umývať si nohy?“ Niektoré cirkvi chápu tento príkaz doslova a praktizujú umývanie nôh. U nás nie je taký zvyk zaužívaný. Ježišov príklad aj príkaz – dokonale preukazovať lásku svojim blížnym – však zostáva platný univerzálne.

Dokonalosť tohto príkladu a činu lásky však bola zrejme v tom, že Ježiš urobil v tej situácii práve to, čo všetci nutne potrebovali – byť čistí a pripravení, keď išli sláviť spoločne hod veľkonočného baránka. Umyť nohy učeníkom – to práve vtedy Ježiš vnímal ako potrebu tohto spoločenstva a vhodnú príležitosť slúžiť. Preto Ježiš neváhal opásať si zásteru. Bol otvorený pre akúkoľvek službu, aj tú s nálepkou „podradná“.

Čo potrebujú ľudia okolo teba dnes? Možno pomôcť s nákupom, prijať návštevu na nocľah, vyzdvihnúť susede deti zo škôlky, dať do poriadku hromadu prádla alebo vymeniť špinavú pampersku. Darmo by sme si demonštratívne umývali nohy a opakovali Ježišov dávny príklad lásky, keby sme si nevšímali dnešné naliehavé potreby a aktuálne biedy iných.

Chýbali by medzi nami skutky lásky, ktoré by tým druhým naozaj mohli poslúžiť a pomôcť. Ak sa necháme viesť Kristovým Duchom a Jeho láskou, potom bude akákoľvek služba pre blížneho tou správnou a dokonal láskou.
Autor: Hroboň Ľudovít a Mária

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok