ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Program osláv 400. výročia Žilinskej synody
11.3.2010 - www.ecav.sk

Žilinská synoda, ktorá zriadila samostatnú evanjelickú cirkev augsburského vyznania na území dnešného Slovenska, sa konala v dňoch 28. až 30. marca 1610 v Žiline. Ústrednými postavami Žilinskej synody boli palatín Juraj Turzo a bytčiansky farár Eliáš Láni. Žilinská synoda prijala 16 kánonov (zákonov), ktorými bol položený organizačný základ a cirkevná správa evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Politicky znamenala prvé inštitucionalizované uznanie slovenskosti istého územia vtedajšieho Uhorska. Na synode boli zvolení prví traja superintendenti (biskupi) Evanjelickej cirkvi – Eliáš Láni, Izák Abrahamides a Samuel Melík. Oslavy 400. výročia konania Žilinskej synody organizuje Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku v aktívnej spolupráci s mestom Žilina a Žilinským samosprávnym krajom.

Hlavné podujatia osláv budú prebiehať v dňoch 29. júna až 5. júla 2010 v Žiline a v ďalších mestách a obciach Žilinského samosprávneho kraja.

Nad oslavami 400. výročia Žilinskej synody prevzali záštitu:

• Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky
• Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja
• Ivan Harman, primátor mesta Žilina

Program podujatia čítajte tu...

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok