ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
K 260. výročiu narodenia Žigmunda Paulínyho
20.3.2010 - www.ecav.sk

V 2. pôstnu nedeľu sme si počas služieb Božích v Cirkevnom zbore ECAV Zemianske Podhradie pripomenuli 260. výročie narodenia Žigmunda Paulínyho.

Žigmund Paulíny bol evanjelický farár, náboženský spisovateľ, autor duchovných piesní, trenčiansky senior a pedagóg. Narodil sa 15. 2. 1750 v Bíni (Maďarsko). Teológiu študoval na nemeckých univerzitách v Lipsku, Halle a vo Wittenbergu. Po skončení štúdií pôsobil 4 roky ako kňaz v Novohrade. V roku 1782 ho barónka Estera Príleská pozvala v mene cirkevného zboru do Zemianskeho Podhradia, aby kázal veriacim.

V januári 1784 Paulíny skutočne prišiel a ešte v ten mesiac bol slávnostne uvedený do úradu. Kým nebola dokončená stavba fary, býval v tunajšom kaštieli u mecenášov cirkevného zboru Príleských. Fara bola dokončená v roku 1785 a v tomto roku bol slávnostne položený základ tunajšieho kostola, ktorý bol dostavaný práve vďaka Estere Príleskej už v roku 1801 v jedinečnom empírovom slohu.

Pri posviacke kostola sa konali služby Božie najprv v kaplnke kaštieľa, kde Paulíny slúžil predošlých 17 rokov, a do kostola odtiaľ preniesli všetky liturgické nádoby. Žigmund Paulíny sa stal prvým kazateľom v tomto jedinečnom, v empírovom slohu postavenom kostole. Počas jeho pôsobenia sa zariadil aj interiér kostola. Po 5 rokoch zbierky si cirkevníci zadovážili organ a v r. 1814 aj drevenú ohrádku pred oltár. Kostol vydláždili plochými pieskovcovými kameňmi spod Lopeníka a na objednávku dali uliať 155 funtový zvon.

Paulíny aktívne pôsobil v evanjelickom školstve - od roku 1791 bol dekanom v Trenčianskom senioráte a do dejín pedagogiky sa zapísal svojím šlabikárom Šlabikář, z nehož se dítky litery znáti šlabikovati a čísti mohou naučiti. V r. 1822 ho zvolili za seniora.

Tohto významného kňaza si Pán večnosti povolal 10. apríla 1831 po 47-ročnom požehnanom pôsobení v tomto zbore vo veku 81 rokov.


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok