ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Užitočné lúčenie
22.3.2010 - www.zamyslenia.sk

- Nech sú Tvoje oči otvorené k úpenlivej prosbe Tvojho služobníka k úpenlivým prosbám Tvojho izraelského ľudu, aby si počul všetko, o č budú k Tebe volať. (1.Kráľov 8,52)

- Toto je dôvera, ktorú máme v Ňom, lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle, počuje nás. (1.Jánov 5,14)

- Text na zamyslenie: Ján 16,5-15

Zvyčajne nie sme radi, ak sa máme s niekým lúčiť. O to viac, ak je pre nás vzácny a dôležitý. Ježiš pripravuje svojich učeníkov na chvíľu svojho odchodu. To, že Ježiš odíde, neznamená, že tu niekto z tých, čo Ho milujú, zostane sám. To určite nie! Namiesto Ježiša príde Duch Svätý.

Ježiš nemohol venovať všetok svoj čas svojim nasledovníkom. Aj On predsa musel spať a jesť a mnoho iného. Mnohokrát bol smutný, možno rozladený a sklamaný, mnohokrát to všetko okolo Neho bolo horšie, ako sa zdalo.

Pre Ducha nič z toho nie je problém. Ježiš totiž prežíval isté obmedzenie v telesnej podobe, pre Ducha Svätého to nebude platiť. Jeho pôsobnosť je široká a čo sa týka povzbudenia viery, neobmedzená. Preto Ježiš tak veľmi chce, aby sme vedeli, že nie sme vo svete sami. Je s nami Duch Svätý, aby nás utešoval, učil pravde a pomáhal nám.


www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok