ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Biela sobota
3.4.2010 - www.zamyslenia.sk

- Boh bude súdiť medzi národmi, prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože. (Izaiáš 2,4)

- Kristus hovorí: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje! (Ján 14,27)

- Text na zamyslenie: Ján 19,31-42

Pán Ježiš išiel dôsledne, tak, „ako je napísané“. Zasľúbený Mesiáš. Mnohí Ho nepoznali. Mnohí Ho dodnes nepoznajú. Mnohí aj vravia, že Ho poznajú, ale sami seba klamú. Myslím v tejto chvíli na Služby Božie a čítanie Pašií. Keď jeden číta a všetci v tichu a so skľúčeným srdcom sledujeme ako Pán išiel až na Golgotu. Čo všetko pretrpel. Tá atmosféra je neopísateľná.

Nuž, ale ako vnímate atmosféru potom, po Pašiách, po Veľkej noci? Ako vnímate atmosféru každodennosti? Viera je všade na dosah, len nie viera v Boha, v Pána Ježiša Krista. To je to, na čo nám neostáva čas. Atmosféra akoby vyprchala a my Ježiša neberieme až tak vážne. Ak veríme, tak Ho musíme brať vážne. Iná je viera, ktorú má každý, ale len jedna viera je spásonosná, a to viera v Ježiša Krista.

Sme dobrými svedkami viery v Ježiša? Môžeme povedať, ´poďte, ukážem vám čo znamená veriť´? Keď sa nás pýtajú, ako môže Boh dopustiť to, či ono pustošenie, alebo smrť detí... poznajú tí pýtajúci sa vlastne Boha, poznajú Ježiša? Kto im to vysvetli, ak nie my, ktorí v Neho veríme? Ktorí Ho poznáme?

Musíme brať vážne svoju vieru, musíme brať vážne Ježiša. Musíme brať vážne nezaslúženú milosť Božiu. „Dokonané“ nám znelo a znie z kríža. Budeme dôslední podľa Písma alebo povrchní?
Autor: Brozman Ján

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok