ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Vzkriesený Ježiš Mesiáš ako prvotina z umretých
8.4.2010 - www.evanjelik.sk

Aké je súvis Kristovho vzkriesenia a biblického sviatku Pesach? "Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých... tak všetci aj ožijú v Kristovi. Pravda, každý, keď príde rad na neho: ako prvotina Kristus..." (1.Kor. 15:20,15:22b,15:23a).

Prvotina, alebo prvé ovocie (v angl. Biblii "first fruit"), je starozákonný sviatok, zmienený v Lev. 23:10-11: "Hovor s Izraelcami a povedz im: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, a zožnete jej obilie, prvý snop zo svojej žatvy prineste ku kňazovi. On nech zamáva snopom pred Hospodinom, aby ste získali obľubu. V deň po dni sviatočného odpočinku nech ním kňaz zamáva."

14.Nisana večer začína pripomenutie židovskej veľkej noci (Pesach), kedy Židia slávia sederovú večeru. Nasledujúci deň, 15.Nisana, začína sedemdňové obdobie nekvasených chlebov. V dnešnom Izraeli v židovských obchodoch (rešpektujúcich tradíciu) vtedy nedostať vykvasený chlieb ani žiadne výrobky obsahujúce kvas.

Aká bola možní chronológia udalostí Ježišovho ukrižovania ?  14. Nisana slávil Ješua (Ježiš) s učeníkmi seder, ukrižovaný bol nasledujúci deň (ešte stále bol 14. Nisan). Keďže musel byť v hrobe tri dni a tri noci, Jeho zmŕtvychvstanie malo pripadnúť buď na noc 17. (1) alebo 18. Nisana (6). Napriek týmto výkladovým rozdielom však jeden deň zostáva fixovaný - prvý deň po sviatočnom odpočinku, po sabate (sobote). A to je nedeľa, kedy Izraelci mávali zeleným obilným snopom (hebr. tenufat ha Omer) pred Hospodinom.

Od tejto nedele, v ktorú učeníci našli Ježišov hrov prázdny, sa podľa Lev. 23:15-16 počítalo 49 dní omeru, aby tak na nedeľu o 7 týždňov pripadol sviatok Letníc (hebr. Šavuot). Dr. Thomas McCall (3) uvádza argumenty v prospech nedele pre Prvotiny a Letnice, čo praktizovali Saduceji a v súčasnosti Karaiti (2). Rabínsky judaizmus sa pevnej nedeli vyhýba a počítanie omeru začína 16. Nisana.

V tejto súvislosti sa naskytuje aj vysvetlenie pre "záhradníka" (Ján 10:15), za ktorého Mária pokladala vzkrieseného Ježiša. Myslela si, že v záhrade zbiera klasy pre sviatok prvotín ako každý Izraelec.

Zdroje: 1) Hebrejčina pre kresťanov; 2) Wikipédia-Počítanie Omeru; 3) Služba Zolu Levitta-Záhada Letníc; 4) bible-truth.org:Slávnosť prvého ovocia;  5) gracethrufaith.com: Prvé ovocie;  6) bconline.sk:Týždeň ukrižovania alebo aj hľadanie strateného dňa

Celý článok: http://evanjelik.sk/node/5191


www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok