ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Pane, Ty vieš všetko; Ty vieš, že Ťa milujem
9.4.2010 - www.zamyslenia.sk

- Všetko to očakáva od Teba, aby si im načas dával pokrm. Keď im ho dávaš, zbierajú; otváraš ruku, nasýtia sa dobrými vecami. (Žalm 104,27-28)

- Chlieb náš každodenný daj nám dnes! (Matúš 6,11)

- Text na zamyslenie: Ján 21,15-19

Vidím Petra ako dohovára Pánovi Ježišovi „to sa ti nesmie stať“, ty predsa nemôžeš zomrieť. Neskoršie v Getsemanskej záhrade tasí meč, aby dokázal svoju oddanosť a odvahu. A nakoniec, ten istý Peter, trikrát zaprie Ježiša a vyhlási, že Ho nepozná. Hodí sa ešte na niečo tento učeník? Neboli tie tri roky, počas ktorých sa Ježiš venoval Petrovi, iba stratou času?

A teraz prichádza vari k najdôležitejšiemu, ale oslobodzujúcemu rozhovoru v Petrovom živote. Jediná otázka adresovaná Petrovi odhaľuje celú pravdu o ňom samom. Pán Ježiš sa netočí okolo problému a neokolkuje. Vidí do Petrovho vnútra a vie, že ho to zapretie bolí. Chce ho uzdraviť, odpustiť, a preto aj tento hriech musí ísť von.

Peter možno čakal, že mu Pán Ježiš bude vyčítať, ale tu trikrát taká zvláštna otázka „miluješ ma?“ Možno symbolicky, veď trikrát zaprel. Trikrát sa pýta Petra, aby si uvedomil, či to vyznanie myslí vážne. V tejto odpovedi už cítiť úprimnú ľútosť. Je to ťažké, po tom všetkom povedať, a to ešte pred svedkami: „Pane, ty vieš, že ťa milujem“, ale zároveň oslobodzujúce.

Majme silu a odvahu prísť so svojimi hriechmi k Pánovi Ježišovi a vyznať mu spolu s Petrom, „Pane, ty vieš že ťa milujem“.
Autor: Bruncko Ján

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok