ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Cirkev má byť zeleným ostrovom Tvojho kráľovstva, ale my z neho robíme púšť
10.4.2010 Martin Šefranko, Keď chýbajú slová

Nebeský Otče, postavil si ma do tohto sveta ako svetlo. Pre moju hriešnu podstatu, moju človečinu, sa stávam často prekážkou svetlu Tvojej lásky. Moje nevyznané hriechy, moje maniere, preberané spôsoby sveta zacláňajú Tvoju Tvár. Odpusť mi, prosím. Odpusť, že nežijeme v cirkvi ako fungujúci organizmus, ale skôr ako svetská organizácia alebo politická strana.

Odpusť, že nežijeme zo vzájomnej potrebnosti pre blížneho, ale zo sústredenosti na seba, že sa nerozdávame v nezištnosti a v pokornom sklonení s láskou neumývame aj tie „najšpinavšie nohy", ale pred oči si maľujeme obraz ľudského uznania a osobných záujmov. Náš obraz tak zahaľuje Tebou nastavene zrkadlo služby: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili."

Daj mi nanovo prežiť radosť z Tvojho prijatia, v pokání prijať Tvoj zámer so mnou, aby som Tebou obdarovaný mohol prinášať radostnú nádej z Tvojej záchrany v tomto svete. Nedovoľ, aby Tvoje zámery boli v cirkvi nivočené falošnými záujmami, nezhodami a nevraživosťou jednotlivcov. Vzbudzuj pokorných a obetavých služobníkov pre Tvoje kráľovstvo, aby sme videli Tvoju slávu tu na zemi v nových životoch, a raz u Teba v onen deň v plnej paráde večnosti.


Martin Šefranko, Keď chýbajú slová
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok