ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Mládežnícky festival v Drážďanoch
13.4.2010 - www.ecav.sk

Nadácia „Frauenkirche Dresden“ pozýva našich mládežníkov na mládežnícky festival EVA – Peace Academy 21. – 24. 5. 2010 (svätodušné sviatky) vo Frauenkirche v Drážďanoch. Prihláste sa čím skôr – pozri prílohy.

Usporiadatelia očakávajú príchod veľkého počtu mládežníkov. Zahraničným hosťom ponúkajú možnosť pricestovať už vo štvrtok, aby si v piatok mohli prezrieť mesto s anglicky hovoriacimi sprievodcami. Rovnako je zabezpečená aj permanentná starostlivosť o účastníkov podujatia poverenými osobami.

Hostia zo strednej a východnej Európy si hradia znížený príspevok vo výške 35,- € za ubytovanie s raňajkami a za účasť na programe; nemeckí účastníci si hradia príspevok vo výške 95,- €.

Usporiadatelia môžu prispieť na cestovné náklady do výšky 150 €/osoba.

V prípade otázok sa obráťte priamo na sestru Stephanie Kubschovú z Nadácie Frauenkirche Dresden.

Prosíme, aby ste Vašu účasť na mládežníckom festivale nahlásili aj na zahraničnom oddelení GBÚ sestre Marcele Kmeťovej na adrese ausland@ecav.sk.


Viac na: http://ecav.sk/?p=Aktual/Aktualoznam/mladeznicky_festival_v_drazdanoch

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok