ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Tematické služby Božie
14.4.2010 - www.evanjelik.sk

Moderné, multigeneračné služby Božie sa možno stanú realitou v Bratislave. Majú spojiť kresťanov každého veku s cieľom misijne získavať mestských ľudí.

Pred necelým rokom sa spoločenstvá dorastu, mládeže, rodín a seniorov z biblických hodín vyslovili za pravidelné organizovanie moderných služieb Božích, ktoré by viac zodpovedali potrebám súčasných Bratislavčanov. Dlhodobý úbytok pravidelných návštevníkov nedeľných služieb Božích v zbore Bratislava-mesto si vyžiadal pozornosť predstavených zboru a dali šancu tejto iniciatíve, ktorá dostala meno "Tematické služby Božie". V "skúšobnej prevádzke" sa konajú zatiaľ raz do mesiaca v nedeľu o 9,30, ale snahou organizátorov je, aby časom bývali každú nedeľu ráno. Keďže sa v v tom istom chráme konajú vždy aj ranné služby Božie o 8,30, tradičné služby Božie zostanú v zbore zachované.

Rozdiel medzi tematickými a mládežníckymi službami Božími je predovšetkým v tom, že mládežnícke služby Božie sú určené pre mladých, kým tematické sú orientované na všetky generácie "od kolísky až po hrob", a všetky generácie sa aj zapájajú do ich prípravy. Nóvum pri tematických službách Božích je určite zapojenie tímu laikov do prípravy služieb Božích, ktoré majú popri modernej forme obsahovo nadväzovať na evanjelickú tradíciu. Hlavný prínos je však v misijnom zameraní.

Prvé Tematické služby Božie sa konali 28.6.2009 a môžete si z nich pozrieť kompletný videozáznam. Medzičasom si Tematické služby Božie získali súhlas presbyterstva pastorálneho obvodu Legionárska, no hlavne relatívne vysokú návštevnosť v porovnaní s klasickými službami Božími. O ich ďalšom osude rozhodne zborový konvent, no ešte predtým sa má k nim vyjadriť aj cirkevná vrchnosť. Najbližšie Tematické služby Božie sa budú konať 18.4.2010 o 9,30 v Bratislave v Novom kostole na Legionárskej ulici, všetci ste srdečne pozvaní.

Prosím vás, modlite sa, aby Pán Boh v cirkvi otvoril dvere pre tento nový spôsob a aby mnohí, ktorí už nerozumejú klasickým službám Božím mohli byť pritiahnutí k Bohu. Ďakujem. Autor: Vlado Šimo

Zdroj: http://www.evanjelik.sk/node/5202

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok