ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Krst
15.4.2010 - ECAV Ružomberok

Krst sa odohráva v kostole - podľa možnosti - v rámci služieb Božích, lebo krst nie je súkromná rodinná udalosť, ale je to aj vyznanie rodiny o tom, že túžia, aby aj tí najmenší kráčali v šľapajách Pána Ježiša Krista.

Krst nám vždy znovu pripomína, že nie sme to my, ktorí iniciujeme vzťah s Bohom. Boh nás volá k nasledovaniu a do svojho spoločenstva v čase, keď nemôžme v duchovnej oblasti vedome urobiť ešte vôbec nič. Ježiš volá učeníkov k nasledovaniu. Nie sú to oni, ktorí sa hlásia. Boh je vždy iniciátorom v našom vzťahu s Ním. To platí od nášho detstva.

To však neznamená, že sa my už nemusíme v tejto oblasti snažiť a že by sme nemali zápasiť za svoju vieru a vieru svojich detí. Batoľatá sedia a pozorujú svojich rodičov ako sa pohybujú po izbe. Potom ich napadne, že by to chceli tiež vyskúšať. Prvé pokusy nebývajú veľmi vydarené. Veľa padajú, ale nevzdávajú sa. Rodičia v tomto procese musia svoje deti chrániť a povzbudzovať. Keď hovoríme o krste detí, potrebujeme hovoriť aj o zodpovednosti rodičov za pozitívny príklad.

Buďme našim deťom od malička príkladom nielen v chodení po izbe, ale aj v chodení s Bohom. Buďme tými, ktorí ich povzbudzujeme nielen v športových a školských výkonoch, ale aj v duchovnom živote.

Neberme ako frázu výzvu, že sa máme modliť za pokrstené deti v našom zbore. Každé z detí, ktoré boli pokrstené za posledné dva roky, má zavesený zelený lístok so svojím menom na strome pokrstených na pravo od oltára. Sú tam aj preto, aby sme na nich nezabudli a modlili sa, aby sa ich viera zazelenala ako listy na živom a rastúcom strome cirkvi.

obr

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok