ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Rast v poznaní a vo viere
21.4.2010 - www.zamyslenia.sk

- Lebo ako natrvalo budú predo mnou stáť nové nebo a nová zem, ktoré utvorím – znie výrok Hospodinov – tak bude mať stálosť vaše potomstvo a vaše meno. (Izaiáš 66,22)

- Buď verný až do smrti a dám ti veniec života! (Zjavenie Jána 2,10)

- Text na zamyslenie: Efezským 4,7-16

V evanjelickom preklade Biblie je tento text ťažko zrozumiteľný, miestami až nezrozumiteľný (napr. verš 13). Ak si pri čítaní Božieho Slova nevšimneme, že vlastne nerozumieme tomu, čo čítame, nie je to dobrý znak. Stálo by za pokus sformulovať vlastnú, zrozumiteľnejšiu verziu tohto textu, aby sa ukázalo, ako sme ho pochopili.

Nie je to vôbec jednoduché. Na pomoc si môžeme zobrať aj iné preklady Biblie, napr. slovenský ekumenický, kde 13. verš znie takto: Až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Správne chápanie Božieho Slova nám umožňuje rásť v poznaní Božieho Syna a v jednote vo viere. Rásť vo viere a v poznaní Pána Ježiša je znakom zdravého kresťanstva.

Zdravý organizmus rastie, chorý odumiera. Tento rast, ktorého znakmi sú jednota, schopnosť slúžiť podľa obdarovania od Boha, odvolávanie úkladom a bludom, smeruje k dokonalosti. Táto dokonalosť nie je z nás. Je to plnosť Krista v nás, plnosť Jeho lásky. Ak sa Jeho cirkev buduje v láske je zdravá, jednotná, akcieschopná a pevná vo viere. Autor: Hroboň Ján


www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok