ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Vladimír Roy sa narodil pred 125 rokmi
22.4.2010 - www.ecav.sk

Vladimír Roy, evanjelický farár, známy básnik a prekladateľ, významný predstaviteľ slovenskej moderny a symbolizmu, sa narodil v Kochanovciach 17. apríla 1885.

Vladimír Roy vyštudoval evanjelickú teológiu v Bratislave a Edinburgu (Škótsko). Po roku 1919 bol externým poslucháčom filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako evanjelický kaplán pôsobil v Liptovskom Mikuláši, neskôr ako evanjelický farár v Púchove a Bukovci na Myjave.

Už od študentských rokov sa aktívne zúčastňoval na verejnom živote ako zástupca študentov na zjazdoch Slovenskej národnej strany v Martine alebo agitátor za slovenských kandidátov vo voľbách do uhorského snemu v pezinskom volebnom okrese. Verše začal písať už ako vysokoškolák. V rokoch 1919 – 1920 bol redaktorom Slovenského denníka, neskôr spoluredaktorom časopisu Prúdy a redaktorom Dennice, v ktorých aj publikoval. Jeho verše vychádzali aj v Národných novinách, Cirkevných listoch, Slovenských pohľadoch a v Zborníku slovenskej mládeže. Svoje básne a ponášky na ľudové piesne uverejňoval pod pseudonymami Dúžavin, Aeneas Phyllon a Jochanan.

V tvorbe Vladimíra Roya dominuje ľúbostná lyrika, prevládajú prvky symbolizmu a impresionizmu a rozpor medzi snom a skutočnosťou. Jeho krédom bolo odzrkadliť náladu duše. Je tvorcom novej metafory. Predvojnovú poéziu Vladimíra Roya charakterizuje melancholický symbolizmus, ale aj sociálne témy. Jeho prvé básnické zbierky Rosou a tŕním a Keď miznú hmly vyšli knižne v roku 1921. V medzivojnovom období napísal veľa príležitostných a oslavných básní, súbor ktorých vyšiel v roku 1927 v básnických zbierkach Peruťou sudba máva a Cez závoj. Časť básní zo zbierky Zvlnený prameň sa dostala do výberu z jeho poézie a vyšla v roku 1963 pod názvom Básne. V poslednom tvorivom období sa vyskytovali u neho časté prejavy hviezdoslavovsko-vajanského lyrizmu a romantizmu. Na sklonku života sa zaoberal aj národnou problematikou.

Vladimír Roy sa venoval i próze, publikoval články, úvahy, recenzie, prednášky, kázne a náboženské úvahy. Bol významným prekladateľom poézie i prózy európskych autorov (Charles Dickens, Alan Edgar Poe, lord Byron, Johann Wolfgang Goethe, Heinrich Heine, Guy de Maupassant). Dramaticky upravil operu Kováč Wieland od Jána Levoslava Bellu.

Zo zdravotných dôvodov predčasne odišiel na dôchodok a presťahoval sa do Martina. V rokoch 1935 – 1936 sa liečil v Vysokých Tatrách. Zomrel 6. februára 1936 v Novom Smokovci v kruhu svojich najbližších. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine. Zdroj: TASR

Viac: http://ecav.sk/?p=Aktual/Aktualoznam/vladimir_roy_sa_narodil_pred_125_rokmi_


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok