ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Aj Milan Hodža má poštovú známku
24.4.2010 - www.ecav.sk

V sobotu 17. 4. 2010 sa v Sučanoch konala slávnostná inaugurácia poštovej známky venovanej M. Hodžovi. Na slávnosti vystúpil s príhovorom aj podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny D. Čaplovič. Za ECAV na Slovensku sa na slávnosti zúčastnila tajomníčka pre mediálnu komunikáciu E. Škodová a zboroví farári E. a J. Oslíkovci.

Slávnosť v Sučanoch sa začala položením vencov k pamätníku Dr. Milana Hodžu pri evanjelickom kostole a pokračovala programom v Robotníckom dome v Sučanoch.

So životom a aktivitami Milana Hodžu prítomných oboznámila PhDr. Alena Bartlová, CSc., z Historického ústavu SAV. Podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič vyzdvihol Milana Hodžu ako svetového politika, na ktorého sú hrdé nielen rodné Sučany, ale celé Slovensko; ako osobnosť, ktorá môže byť v mnohom inšpiráciou aj našim súčasníkom. Riaditeľ Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne Ľubomír Jandík prehovoril o histórii ich školy, pre ktorú dal Milan Hodža v roku 1937 postaviť novú budovu a k slávnemu rodákovi sa vyjadril aj starosta obce Jozef Petráš. Celým programom sprevádzal sučiansky rodák Ivan Velický z Trenčína a doplnili ho skladby v podaní Žilinského dychového tria.

Vrcholom podujatia bol slávnostný akt uvedenia novej známky. Zástupca POFIS-u Slovenskej pošty Marián Vančo, podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, starosta Sučian Jozef Petráš a Ján Skrisa, autor rytiny na prítlači, potom na aktovke, v ktorej nosil spisy M. Hodža, známku posypali zemou od sučianskej evanjelickej fary, kde sa Hodža narodil.

Tvorcom známky, ktorá vyšla v emisnom rade Osobnosti v náklade 300-tisíc kusov a zobrazuje M. Hodžu v čase, keď zastával funkciu premiéra československej vlády, je český maliar a dizajnér Vladislav Rostoka, ktorý sa na slávnosti nemohol zúčastniť. Autorom rytiny na prítlači s portrétom M. Hodžu z čias, keď bol poslancom uhorského snemu, je akad. maliar Ján Skrisa.

Účastníci slávnosti si okrem obálky prvého dňa mohli kúpiť aj pohľadnice Dr. Milana Hodžu s poštovou známkou a pamätný list vydaný pri príležitosti jej uvedenia. Autor: Edita Škodová


obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok