ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Vyšiel Rozmer 1 – 2010
25.4.2010 - www.ecav.sk

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom vo svojich príspevkoch výhradne venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s touto tematikou bezprostredne súvisia. Vydavateľmi časopisu sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

Obsah čísla 1/2010

Tolerancia, ktorá si zrak zastiera - biblické slovo (autor: prof. ThDr. Ján Šafin);

Nebeský Jeruzalem, alebo kráľovstvo Astraie? (6) – Šiesty diel seriálu o slobodomurároch sa zaoberá učením tohto ambiciózneho gnostického rádu. Dozvieme sa v ňom, ako slobodomurári nazerajú na Boha – Otca a Ježiša Krista, aký je ich vzťah k Biblii a čo si myslia o hriechu a spáse. (prof. ThDr. Ján Šafin);

Odpadlík ku Kristovi – rozhovor s exsvedkom Jehovovým, ktorý organizácii Strážna veža zasvätil vyše 25 rokov svojho života a tá ho nemilosrdne vylúčila z jediného dôvodu – zatvrdilo vzýval meno Pána Ježiša Krista... (ThDr. Boris Rakovský);

Deti v sektách (9) – Nie je to tak dávno, čo sme sa venovali kauze súkromného gymnázia, tzv. rodovej školy v Hnilčíku, ktorá bola ideologicky prepojená na ruský kult Anastázia. No nielen u nás sa táto nová školská alternatíva pokúšala presadiť. Snahy o založenie tohto „pedagogického zázraku“ sa objavili taktiež v susednom Česku. (Dagmar Roučková);

Krízy a nádeje letnično-charizmatického hnutia (3) – Hnutie Neskorý dážď vzniklo na povojnovej pôde amerického pentekostalizmu. Svoju identitu odvodzuje od posväteneckej náuky o „prebudení posledných čias“ nachádzajúcej základ u proroka Joela (Jl 2, 23), kde sa píše o neskorom daždi, ktorý letničiari chápali ako vyliatie Ducha na konci vekov (Aleš Franc);

Popkabala – Madonna a iné celebrity – V ostatných rokoch sa v šoubiznise veľa hovorí o tzv. popkabale, ktorej prepadla Madonna a ďalšie hollywoodske hviezdy. Jej stúpenci o nej rozhlasujú, že je zjednocujúcou múdrosťou, no experti zdôrazňujú, že popkabala s pôvodnou židovskou verziou má len málo spoločné (Dr. Piotr Tomasz Nowakowski);

Reinkarnácia – staroveký fenomén postmoderny – Náuka o prevteľovaní duše – reinkarnácii – si takisto na Západe nachádza čoraz väčšmi prívržencov. Stáva sa novodobým trendom typickým pre postmoderného človeka a tí, čo ju odmietajú, sa považujú za spiatočníkov. Prenikla nielen do náboženského prostredia, ale stala sa súčasťou aj alternatívnej psychoterapie (regresné metódy). Je však zlučiteľná s tým, čo učí Kristovo evanjelium? (ThDr. Boris Rakovský);

Prečo sa svedkovia Jehovovi snažia zaviesť kňazskú triedu – Svedkovia Jehovovi v Českej republike požadujú od štátu, aby mohli získať výsadu spovedného tajomstva. Znenazdajky začali tvrdiť, že predstavitelia ich zborov sú v postavení tzv. starších, ktorí majú nárok zachovávať spovedné tajomstvo. Je v pozadí tohto ich úsilia zámer kryť aféry sexuálneho zneužívania neplnoletých detí? (Petr Velechovský);

Sekty vo vrcholnom stredoveku (1) – V rubrike Míľniky dvoch tisícročí prinášame pokračovanie seriálu o histórii kresťanských heréz. (doc. ThDr. Peter Gažík).

Okrem uvedených článkov je číslo doplnené spravodajským servisom z domova a zahraničia a stručným prehľadom webových stránok zahraničných informačno-poradenských organizácií pomáhajúcich zneužitým ľuďom, ktorí sa stali korisťami deštruktívnych a zhubných kultov.

Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava 1; alebo telefonicky na bratislavskom čísle: 02/207 22 838; resp. e-mailom na adrese: rozmer@sekty.sk. Predplatné na rok 2010 je 6,00 € (180,76 Sk). Ponúkame tiež možnosť objednať si za zvýhodnené ceny staršie ročníky: ročník 2009 za 6 € (180,76 Sk); ročník 2008 za 3,00 € (90,38 Sk), ročník 2007 za 3,00 € (90,38 Sk), ročník 2006 za 3,00 € (90,38 Sk), ročník 2005 (sú iba čísla 1 až 3) za 1,98 € (59,65 Sk) a ročník 2003 (sú iba čísla 3 a 4) za 1,00 € (30,13 Sk). S časopisom sa môžete oboznámiť aj na jeho inovovanej webstránke http://www.rozmer.sk. Boris Rakovský

obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok