ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Vansovej Lomnička v Banskej Bystrici
27.4.2010 - www.ecav.sk

Už 43. ročník festivalu umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej Lomnička sa uskutočnil 16. – 17. 4. 2010 v Banskej Bystrici. Ocenenie laureátka celej súťaže získala Antónia Muchová.

Festival usporiadala Únia žien Slovenska v spolupráci s Ministerstvom kultúry, Štátnou vedeckou knižnicou – Literárnym a hudobným múzeom v Banskej Bystrici a Krajskou organizáciou ÚŽS v Banskej Bystrici.

Podujatie otvorila predsedníčka Únie žien Slovenska MUDr. Irena Belohorská a riaditeľka ŠVK PhDr. Oľga Lauková, PhD. Šiesty rok predviedli víťazky okresných a krajských kôl svoje recitátorské umenie v historickej budove Štátnej vedeckej knižnice. Predstavili sa aj interpretky z Báčskeho Petrovca zo Srbska. Odborná porota v zložení Mgr. Eva Kuklová, doc. Mgr. art. Juraj Sarvaš, Mgr. art. Anton Živčic, Mgr. Dagmar Benčová a PhDr. Slávka Očenášová, PhD., vyzdvihla vysokú úroveň pri výbere a interpretácii niektorých textov. Súťažiacim poradili a podelili sa s nimi aj so svojimi profesijnými skúsenosťami.

Recitátorky si prišli vypočuť aj spisovatelia Zlata Solivajsová, Jana Chorvátová, Elena Cmarková a Miroslav Kapusta.

Terézia Vansová prežila vyše tridsať rokov v Banskej Bystrici. Pri jej hrobe v ev. cintoríne jej účastníčky festivalu zložili poklonu za jej literárny, redaktorský a osobný prínos. Autor: Ján Glončák Zlata Troligová

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok