ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Ach tie deti!
28.4.2010 - www.zamyslenia.sk

- Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! (4.Mojžišova 6,25)

- Ježiš riekol: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. (Ján 20,21)

- Text na zamyslenie: Efezským 6,1-4

Deti sú plodom našej lásky. Chceme pre ne len to najlepšie, aby z nich vyrástli slušní a dobrí ľudia. V štvrtom verši nám apoštol Pavel hovorí: „A vy, otcovia, nedráždite si svoje deti, ale vychovávajte ich s prísnosťou a napomínaním podľa Pána.“ Nie je jednoduché vychovávať deti, viesť ich po tom správnom chodníčku.

Môžeme sa im snažiť dostať do hlavy mnohé naše pravdy, hodnoty, príkazy a zákazy, ale myslím si, že najviac im poslúžime svedectvom nášho života. Ak si spoločne prečítame Písmo, pomodlíme sa, ak deti budú vidieť, že vieme odpúšťať, pomáhať a dodržiavať desať Božích prikázaní, vtedy ich napomíname podľa Pána. Samozrejme, nesmie chýbať ani prísnosť. Deti musia poznať hranice, čo je správne a čo nie.

Tieto hranice im dávame my a nám ich určuje Písmo Sväté. Štvrté Božie prikázanie hovorí: „Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi.“ Takže si všetci vážme svojich rodičov, i my dospelí, poslúchajme ich, lebo to je milé Bohu. Autor: Daniš Vladimír

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok