ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Andrej Sládkovič - 190 rokov od narodenia
3.5.2010 - www.ecav.sk

Literárne a hudobné múzeum - súčasť Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici si 26. marca 2010 pripomenulo 190. výročie narodenia významného štúrovského básnika a evanjelického farára A. Sládkoviča.

Andrej Sládkovič, vlastným menom Ondrej Braxatoris, sa narodil 30. marca 1820 v Krupine. Študoval na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici a v Bratislave, teológiu a filozofiu na univerzite v Halle. Ako pomocný učiteľ pôsobil v Ladzanoch a Hodruši, ako vychovávateľ v Rybároch.

Ako evanjelický farár sa usadil na 9 rokov v Hrochoti neďaleko Banskej Bystrice. V roku 1856 sa s rodinou presťahoval do Radvane, dnes súčasť Banskej Bystrice, kde 20. apríla 1872 dovŕšil svoju svetskú púť.

Meno Andreja Sládkoviča nesie v súčasnosti Gymnázium v Banskej Bystrici. Práve študenti tohto gymnázia tvorili väčšinu poslucháčov prednášky o súvislostiach básnika s mestom a okolím či o hodnotných zbierkových dokumentoch, ktoré sa nachádzajú v zbierkovom fonde ŠVK - Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Poslucháčom ich predstavila Mgr. Zlata Troligová, kurátorka múzea. O výsledky podrobného štúdia archívnych materiálov o genealógii rodiny Braxatorisovcov a o ich potomkoch sa pútavo podelila Mgr. Eva Furdíková. Zlata Troligová

obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok