ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Vyvýšenosť a jedinečnosť Ježiša Krista
4.5.2010 - www.zamyslenia.sk

- Či nie je moje slovo ako oheň – znie výrok Hospodina – a ako kladivo, ktoré rozráža skalu? (Jeremiáš 23,29)

- Ježiš povedal: Oheň som prišiel hodiť na zem. A čo chcem? Kiež by už horel! (Lukáš 12,49)

- Text na zamyslenie: Židom 1,5-14

Dosť často sa stretávame s názormi, že všetky náboženstvá sú rovnaké a že Ježiš Kristus je len jedným z mnohých prorokov, učiteľov mravnosti alebo niečo podobné. Nie je to nič nové. Týmito myšlienkami chcel pokušiteľ – diabol znevážiť a znehodnotiť Ježišov príchod od počiatku. Zvlášť silne to rezonovalo v židovstve.

Ježiša sa snažili zaradiť medzi rôzne nebeské bytosti. Reč je o anjeloch. Ježiš mal byť len jedným z anjelov. Pisateľ listu Židom sa na začiatku svojho listu chce raz navždy vysporiadať s takýmito názormi. Ježiš Kristus je viac, ako všetky nebeské bytosti, Ježiš Kristus je viac, ako všetci pozemskí učitelia, náboženskí vodcovia, mudrci, vedci, politici. Je nad všetkými. Vyvýšil Ho Boh, dokonca hneď na počiatku, pri stvorení.

V Ňom a skrze Neho bol stvorený svet. Je „prvorodený“ medzi všetkými pozemskými i nebeskými bytosťami a tvormi. Charakterizujú Ho slová: miloval si spravodlivosť a nenávidel neprávosť. To je oblasť, v ktorej je nad všetkými. V Ňom je záruka a istota, že spravodlivosť zvíťazí. Tento vyvýšený Boží Syn chce byť dnes aj tvojim Pánom. Autor: Grexa Jozef

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok