ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Husitstvo (2. časť)
11.5.2010 - www.sk.wikipedia.org

Najdôležitejšie dáta

1391 založenie Betlehemskej kaplnky v Prahe
1392 Pravidlá Starého a Nového zákona Mateja z Janova
1402 Jan Hus kazateľom v Betlehemskej kaplnke
1403 odsúdenie 45 článkov v Betlehemskej kaplnke
1408 Husov rozchod s pražským arcibiskupom
1409 Dekrét kutnohorský – vydaný Václavom IV.
1412 odpustkové búrky v Prahe; poprava troch mladíkov; Husov odchod na vidiek
1413 Husov spis O cirkvi
1414 počiatok prijímania pod oboma spôsobmi
1415 Husova smrť; protesty českej šľachty
1416 upálenie Hieronyma Pražského
1417 radikalizácia
1419 púte na hory; v júli prevrat v Prahe (defenestrácia konšelov)
1420 založenie Tábora; Štyri artikuly pražské; porážka I. križiackej výpravy; smrť Mikuláša z Husi
1421 vyhladenie adamitov a pikartov; v júli čáslavský snem
1422 porážka II. križiackej výpravy; poprava Jana Želivského
1423 „Menší Tábor“ Jana Žižku
1424 porážka panskej jednoty u Malešova; Smrť Jana Žižku
1426 Prokop Holý v čele husitských vojsk; porážka III. križiackej výpravy pri Ústí nad Labem
1427 porážka IV. križiackej výpravy pri Tachove; počiatok spanilých jázd
1429 schôdzka so Žigmundom Luxemburským v Bratislave
1430 Beheimsteinská zmluva
1431 porážka V. križiackej výpravy pri Domažliciach
1433 verejné vypočutie husitov v Bazileji; sirotkovská výprava na breh Baltu; Pražské kompaktáty
1434 30. mája bitka pri Lipanoch; smrť Prokopa Holého; zánik poľných vojsk
1436 jihlavské kompaktáty a prijatie Žigmunda Luxemburského za českého kráľa; odboj Jána Roháča z Dubé
1437 dobytie hradu Sion a poprava Jana Roháča z Dubé a jeho družiny


obr
Jan Hus


www.sk.wikipedia.org
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok