ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Tvorba
12.5.2010 - www.casopis-tvorba.sk

Tvorbu založil v roku 1940 E. B. Lukáč. Súčasná Tvorba je platným hlasom v národnej kultúre, ako bola za čias svojho zakladateľa, keď existovala ako dôstojný partner Smrekovho mesačníka Elán. Svojou beletristickou, literárnovednou i antropologickou tematikou presahuje do kresťansko-humanistickej spirituality.

Časopis uverejňuje články, úvahy a eseje z literatúry, modernej súčasnej teológie a spoločenských vied, ktoré reflektujú kultúrne a spoločenské dianie a morálnu atmosféru doby. Kriticky sa vyjadruje ku starej, konvenčnej a neproduktívnej praxi a teórii, najmä v náboženskej, ale aj všeobecnejšej spoločenskej sfére. Vďaka tomu má Tvorba svoju špecifickú tvár a výrazne sa odlišuje od iných súčasných slovenských literárnych a kultúrnych časopisov. Tvorba dáva priestor domácim í zahraničným autorom, pôvodnej próze, poézii i prekladovej tvorbe. Vo svojej oblasti sa stáva reprezentatívnym časopisom.

Za čias E. B. Lukáča vychádzal časopis desaťkrát ročne, finančne ho zabezpečovalo vydavateľstvo Tranoscius. Pri obnovení v roku 1991 nadviazal na svojho pôvodcu a vychádzal tiež desaťkrát ročne vo vydavateľstve Tranoscius. Po finančnom zlome vydavateľstva bol ním opustený, takže od roku 1996 vychádzal len raz ročne. Zásluhou občianskeho združenia Spoločnosť pre Tvorbu T vychádza časopis od roku 1997 štyrikrát do roka – v marci, júni, septembri a decembri. Tvorba má ambíciu vychádzať šesťkrát do roka, čo závisí najmä od finančných možností Spoločnosti pre Tvorbu T.

Z autorov, ktorí v Tvorbe publikujú: Beloslav Riečan, Ondrej Hronec, Daniel Hevier, Jana Bodnárová, Ľubica Hábová, Michal Gáfrik, Eva Tkáčiková, Gizela Gáfriková, Ivan Čičmanec, Miloš Kovačka, Vojtech Čelko, Michal Zajden, Alejandro Hermida de Blas, Ján Grešo, Ján Zambor, Igor Hochel, Kornel Földvári, Michal A. Kováč, Mária Pavligová, Dušan Dušek, Tibor Ičo, Ladislav Švihran, Eugen Gindl, Július Vanovič.

V prekladoch: Paul Tillich, Albert Schweitzer, Dietrich Bonhoeffer, Rudolf Bultmann, H. Lüdemann, Albert Thibaudet, Paul Claudel a iní.

Viac na:
http://www.casopis-tvorba.sk

obr

www.casopis-tvorba.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok