ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Pozvanie do Žiliny
17.5.2010 - www.ecav.sk

„Slávnejšieho a pamätnejšieho dňa ťažko by bolo preukázať z minulosti cirkvi našej nad deň je zriadenia a osamostatnenia.“ Ak by sme chceli jednou vetou vyjadriť svoje hodnotenie Žilinskej synody, nenašli by sme lepšie slová ako tieto, ktoré už pred 100 rokmi vyriekol cirkevný historik J. Mocko.

Práve preto venujeme tejto udalosti toľko priestoru, času i úsilia, aby sme si mohli čo najdôstojnejšie pripomenúť toto slávne 400. výročie.

Hlavné oslavy Žilinskej synody sa budú konať v dňoch 29. júna až 4. júla 2010 v Žiline. Organizačný výbor pripravil bohatý program. V dňoch 29. a 30. júna sa bude konať na túto tému teologická vedecko-historická konferencia. Prednášať budú významní súčasní historici a teológovia nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska a Rakúska – z krajín bývalého Rakúsko-Uhorska, pre ktorých Žilinská synoda má takisto svoj historický význam. Konferencia je tento rok otvorená nielen pre duchovných ECAV na Slovensku, ale pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o históriu našej cirkvi a národa.

Na túto konferenciu bude nadväzovať zasadnutie Synody ECAV na Slovensku – najvyššieho orgánu našej cirkvi. Tohtoročné zasadnutie bude mať okrem pracovnej časti aj svoju slávnostnú časť a v predvečer riadneho zasadnutia sa bude v Mestskom divadle v Žiline konať slávnostný večer a recepcia, na ktorú je pozvaných okolo 300 hostí – predstaviteľov cirkvi, štátu, miestnej i regionálnej samosprávy, najvýznamnejších osobností politického, spoločenského, kultúrneho, ale aj hospodárskeho života našej krajiny.

Súbežne s konaním synody budú prebiehať podujatia XII. ročníka Duchovných hodnôt, takisto tematicky zameraných na odkaz Žilinskej synody pre dnešok. V programe sú nielen prednášky a diskusie na túto tému, ale aj pásmo duchovného slova a hudby a stretnutia na pamätných miestach v Žiline a okolí.

Na dni 2. až 4. júla sú do Žiliny zvolané aj II. evanjelické cirkevné dni (pozri logo EDC v záhlaví). Boli by sme radi, keby tohtoročné cirkevné dni boli otvorenou manifestáciou hrdosti na našu evanjelickú históriu i dôstojnou prezentáciou nášho súčasného života v cirkevných zboroch, školách, občianskych združeniach. Verejné vyznanie viery v Trojjediného Pána Boha, spoločné modlitby, spoločenstvo pri službách Božích a Večeri Pánovej nech svedčí o našom znovuprihlásení sa k augsburskému vyznaniu, k viere našich otcov. Pripomínajme si slávne dni Žilinskej synody, ale hlásme sa aj ku galejam a krvi našich martýrov na Prešovských jatkách. Hlásme sa k odkazu tých, ktorí v ťažkých časoch – ťažších, ako sú tie dnešné – dokázali vieru, lásku a nádej udržať v cirkvi aj v národe.

Bratia a sestry, v mene organizačného výboru vás pozývame do Žiliny, aby tak ako naši predkovia pred 400 rokmi, aj my sme mohli so žalmistom spoločne prosiť: „Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás.“ Dušan Vagaský, predseda ústredného organizačného výboru.

Celý článok: http://ecav.sk/?p=Aktual/Aktualoznam/pozvanie_do_Ziliny

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok