ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 1/2010 - Z rokovania zborového presbyterstva
9.6.2010 - ECAV Ružomberok

V januári sa uskutočnilo zasadnutie presbyterstva, ktorého hlavnou úlohou bolo zhodnotenie aktivít a udalostí roku 2009, príprava rozpočtu na nový rok, príprava výročného zborového konventu. Všetky správy boli prečítané a schválené na Výročnom zborovom konvente. Z plánovaných investícií pre tento rok boli schválené:

- odvodnenie budovy školskej jedálne
- výmena elektoinštalácie v priestoroch fary, kostola
- rekonštrukcia podláh v budove fary a tiež aj schodištia do farského bytu
- nákup prívesného vozíka
- vyriešenie problému s ozvučením v kostole

obr

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok