ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 1/2010 - Jubilantom
11.6.2010 - ECAV Ružomberok

...Pozdvihni nad nami jas svojej tváre, Hospodine! (Žalm 4)

Slovo „tvár“ na viacerých miestach starého zákona môžeme preložiť ako „prítomnosť“. A Božia prítomnosť vždy prináša svetlo. Boh je svetlo a kam On vojde, tma sa stráca. Božia prítomnosť v živote je to najväčšie požehnanie, aké môžeme okúsiť. Ak ste úprimní pred Bohom, potom Božia prítomnosť – jas Jeho tváre – naplní vaše srdce radosťou. Je to radosť, ktorú ste možno zatiaľ pocítili len vo vzácnych okamihoch života, napr. pri životnom jubileu. Napriek tomu tá radosť zostáva. Ak ju neprežívate práve teraz, neznamená to, že jej zdroj vyschol. Je tu stále. Jas Jeho tváre nad vami! Je to ako s jasom slnka, je tu stále, len občas nám ho zakryjú búrkové mračná. Zo srdca prajeme všetkým vám, naším jubilantom, aby ste Božiu prítomnosť, napriek mračnám skúšok, vnímali v každom ďalšom dni, ktorý vám Pán Boh pridá.

Máj 2010: 92 r.: Teniak Ján; 83 r.: Hrabušová Štefánia, Priesolová Zuzana; 82 r.: Lukáčová Jozefína, Oravec Cyril; 81 r.: Had Jozef, Lukáčová Ľudmila; 80 r.: Blišťan Milan, Kudlová Želmíra, Muríňová Ľudmila; 78 r.: Kostolná Elena, Otiepková Emília; 77 r.: Murinová Štefánia, Slušná Anežka; 76 r.: Jančiová Alžbeta, Lauroško Ján, Slačková Eva; 70 r.: Breureová Marcela, Fiačan Jaroslav, Sedliaková Zuzana; 65 r.: Dorniak Ján, Osadský Ján, Šimko Martin; 60 r.:Búdová Magda; 55 r.: Bartošová Zlatica, Vyšný Milan; 50 r.: Griešová Božena, Rázga Pavol, Turská Jela.
   
Jún 2010: 88 r.: Španková Anna; 86 r.: Šubová Zuzana, Tomková Zuzana; 85 r.: Dzuriková Anna; 83 r.: Rigová Anna; 82 r.: Bobulová Eva, Kupčová Anna, Teniaková Anna; 80 r.: Babilonská Želmíra, Revajová Anna; 79 r.: Palicová Anna; 78 r.: Bárovičová Irena, Bobuľa Matej; 77 r.: Beňo Vladimír; 76 r.: Kusková Júlia; 75 r.: Macková Jarmila; 70 r.: Buzáková Elena, Labajová Mária, Pišek Ivan, Šebek Jozef, Šuňavcová Darina; 65 r.: Plachý Ladislav; 60 r.: Mešková Emília, Vrtichová Marta; 55 r.: Dulíková Božena; 50 r.: Lukáč Miloš.
 
Júl 2010: 94 r.: Guôth Ľudovít; 86 r.: Lukáčová Mária 85 r.: Jagerská Zuzana; 84 r.: Bednárová Elena; 82 r.: Urbanová Blažena; 81 r.: Brnová Katarína; 78 r.: Čelková Kvetoslava, Supík Gustáv, Volfová Viola; 75 r.: Klobušiaková Mária, Bešinský Ján; 70 r.: Mešková Mária, Majcherová Mária; 65 r.: Štefancová Ľubica, Lukáč Miroslav; 60 r.: Macko Ján, Lacko Milan, Teniaková Emília, Eliášová Marcela, Jakubcová Eva, Kričko Ľubomír; 55 r.: Polóniová Anna, Kohútová Miroslava, Kováčiková Jozefína, Kordíková Jana, Jamsilová Božena; 50 r.: Beňo Jozef, Tomeková Emília.

August 2010: 88r.: Bellušová Anna; 85 r.: Stankoviansky Jozef, 84 r.: Hubová Anna; 82 r.: Rosinská Anna; 81 r.: Janderová Štefánia, Makovičková Emília, Peničková Irena; 80 r.: Ticháň Ondrej; 77 r.: Grešková Želmíra, Holevová Elena; 70 r.: Devečková Anna; 65 r.: Bančejová Darina, Hrdina Jaroslav; 60 r.: Salva Ľudovít; Šuňavec Ján, Tomčík Igor, Žitník Ivan; 55 r.: Mrvová Eva; 50 r.: Babálová Iveta, Čellárová Božena, Krbaťová Dagmar.

obr

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok