ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Sion – zavŕšenie cesty viery
12.6.2010 - www.zamyslenia.sk

- Uznávam, že Ty všetko môžeš, a nijaký Tvoj zámer nemožno prekaziť. (Jób 42,2)

- Ježiš riekol: Čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha. (Lukáš 18,27)

- Text na zamyslenie: Židom 12,18-24

Človek sa vždy snaží bojovať so smrťou. Ak sa mu to nedarí, tak sa snaží aspoň vytvoriť nejaký kontrast medzi životom a smrťou. Ten kontrast spočíva v rôznych vôňach, ktoré nám majú pomôcť prehlušiť pach smrti. Mnohí sa ženú za peniazmi a ich vôňa ich pohltila natoľko, až zabudli, že takáto cesta vedie k hrobu.

Mnohým stačí, ak majú plné brucho. Neuvedomujú si, že aj vôňa jedál je vôňou pominuteľnosti. Niekto kráča k hrobu ako sebec, nevidiac potreby blížnych, nevidiac Boha vo svojom živote, nevidiac Kristov kríž, a vonia mu len to, čo je dobré pre neho. Niektorí ľudia bojujú s vôňou smrti plastickými operáciami, ak vyskočia prvé vrásky a sú z toho zhrození, snažia sa v živote všetko zakryť a zaretušovať, ale aj nad nimi má smrť moc.

Koľkokrát ľudia až pri vlastnej smrti zistia, že vonné veci ich života nakoniec stratili svoj význam a zmysel. Prečo je to tak? Lebo vôňa a moc smrti nie je posledným slovom v živote človeka. Najsilnejšia je vôňa viery. Aj v hrobe nám zaznie hlas anjela: „Niet Ho tu, vstal z mŕtvych“.

Tak, ako vo veľkonočné ráno zaznelo pri Ježišovom vzkriesení, tak zaznie pri každom z nás a prebudí nás k Poslednému súdu. Aká vôňa tam zvíťazí? Bude to vôňa viery, ktorá bola prijatá ako dar do života, skrze ktorú sme prijali pokropenie Kristovou krvou, ktorá nás aj dnes volá hlasnejšie ako čokoľvek iné k sebe? Kiež by sme nikdy nestratili pohľad viery na Sion, na mesto živého Boha, na nebeský Jeruzalem, ktorý je cieľom i zmyslom našej viery!
Autor: Mihoč Peter

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok