ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 1/2010 - V období od 15. decembra 2009 do 20. mája 2010
16.6.2010 - ECAV Ružomberok

- boli do vínneho kmeňa nášho Pána Ježiša Krista krstom Svätým zaštepené tieto deti:

Laura Bražinová zo Švošova, Viera Sabuchová z Ružomberka, Filip Jurík z Likavky, Sofia Hudeková z Ružomberka.

Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. Marek 16:16

- svoju vieru vyznali a za dospelých členov našej cirkvi boli prijatí títo mladí bratia a tieto mladé sestry:

Michaela Švecová z Liskovej, Michaela Vanochová z Krmeša, Henrieta Papúchová z Ružomberka, Mojmír Baran, Marek Ševčík z L. Sliačov, Jakub Ganobjak, Matúš Cagalinec, Igor Fábry, Martin Faga, Peter Dobák, Roman Sekej, Tomáš Horváth z Ružomberka.

A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo Vás dobré dielo, aj ho dokoná. Filipským 1:6

- sme sa v nádeji vzkriesenia a vo viere vo večný život rozlúčili s týmito bratmi a sestrami:

Mária Hrabušová (75 r.), Ján Domiter (66 r.) z L. Štiavnice, Berta Balážová (86 r.) z Liskovej, Anna Žuchová (85 r.), Irena Moravčíková (65 r.) z Ružomberka, Michal Terek (25 r.) z L. Štiavnice, Peter Ilavský (41 r.), Anna Rosinská (82 r.) z Ružomberka, Mikuláš Kasanický z Kalamien (74 r.).

Môj Vykupiteľ žije a raz sa postaví nad mojím prachom. Jób 19:25

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok