ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Cirkev - Božia škola (konferencia)
17.6.2010 - ECAV Ružomberok

Všetkých vás srdečne pozývame na konferenciu pracovníkov detských besiedok, ktorú pre vás organizuje východný dištrikt ECAV na Slovensku.

Konferencia sa bude konať v dňoch 30. júla až 1. augusta 2010 v priestoroch MEMC Ichthis vo Veľkom Slavkove. Na konferenciu je potrebné sa záväzne prihlásiť a to najneskôr do 15. júla 2010 na niektorom z dolu uvedených kontaktov.

Na konferencii vás čaká: prezentácia nových materiálov „Cirkev - Božia škola“ na šk. rok 2010/2011, prednášky týkajúce sa hlavnej témy, workshopy, diskusie, príklady dobrej praxe, semináre, psychológia, pedagogika, teológia.

Biskupský úrad východného dištriktu ECAV na Slovensku
Hlavná 137
080 01 Prešov

tel: 051/7722515
mob: 0918 828 379
e-mail: misia@vychodnydistrikt.sk


Viac: http://www.ecav.sk/detska_besiedka/index.php

obr

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok