ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 1/2010 - Tam, kde sa belejú čepce diakonís
22.6.2010 - ECAV Ružomberok

Nie neľutujem, že to čestné rúcho som obliekla,
to rúcho Pánovo.
A srdce moje Božou láskou jaté,
to rúcho nosiť je vždy hotovo.
Nuž pokojná mi púť a pevná viera,
že Pán ma na nej verne podopiera.
Veď lásky jeho slovo v srdci čujem.
Nie, neľutujem!

(Služba lásky 1936, časopis evanjelickej diakonie)

Materským domovom diakonie na Slovensku bol Liptovský Mikuláš. V roku 1948 mala evanjelická diakonia tri strediská. V Mikuláši, v Bratislave a na Starej Turej. Spolu vtedy v diakonii slúžilo 82 sestier. Sestry z diakonie na Starej Turej poslali aj takýto srdečný pozdrav zo svojho valného zhromaždenia bratovi generálnemu biskupovi Dr. V. P. Čobrdovi, niekdajšiemu zborovému farárovi v našom cirkevnom zbore, v Ružomberku: Veľavážený pán biskup, Sme vám nesmierne vďačné za Váš naozaj otcovský pomer k našej práci, prejavený najmä ochotou podať nám pomocnú ruku....I keď bolo naše dielo veľmi nedokonalé, konaly sme ho nezištne, s veľkým sebazaprením, ale z lásky k nášmu drahému Spasiteľovi. Pán Boh nám veľaráz dal pocítiť svoju mocnú ruku a niesol nás na krídlach orlice ponad búrkami..... podpísané diakonisy zo Starej Turej

Diakonia v tých rokoch fungovala na dobrovoľných, ale zaväzujúcich sa ročných príspevkoch od bratov a sestier z cirkevných zborov. V roku 1948 prispievalo pravidelnou sumou od 20,Kč po 150,Kč ročne až 88 bratov a sestier z ružomberského cirkevného zboru. V tomto roku (1948) sa v našom cirkevnom zbore v Ružomberku vyzbieralo aj 4680,Kč ako milodary pre evanjelickú diakoniu na Slovensku a ofera v našom cirkevnom zbore v tom roku činila 3565,Kč Nielen ku finančnej pomoci vyzý-ali diakonisy, ale aj ku diakonickej službe v zboroch, ku motivácii mladých dievčat k tejto službe: „ak zistíte, že služba diakonie zaslúži si vašej priazne, vrelého záujmu, ba ak – dajže Bože – niektorá deva rozpozná, že aj ona má vôľu prísť do kruhu našich sestár-diakonís, vtedy sa služba lásky neminula cieľa....“

Je zvláštne, že to boli deti, ktoré dospelých priviedli buď priamo alebo nepriamo k nejakej činnosti. Tak tomu bolo aj začiatkom 20.-teho storočia, keď po vojnách a katastrofách zostávali deti sirotami a následkom toho žobrákmi a zlodejmi. Tí kresťania, ktorí Božie slovo zobrali vážne a doslovne, cítili sa byť ním vyzvaní k tomu, aby v tejto situácii niečo konkrétne urobili. Aj v čase vzrastu priemyslu sa mnohí ľudia dostávali do núdze: starí, telesne postihnutí, chorí, nevidiaci, nepočujúci, sezónni robotníci. V mnohých rodinách bola potrebná pomoc.

A tak sa zapájali do služby týmto ľuďom členovia zborov, najmä ženy, ktorí chceli svoje dary využiť na slávu Pána Ježiša. V diakonickej službe ukazujeme Božiu lásku k ľuďom, k tým, ktorí sú našimi blížnymi podľa slov Pána Ježiša, ktoré povedal, keď sa ho opýtali otázku: Kto je môj blížny? Je to praktický život našej viery žitý v skutkoch, nielen v slove, je to moje spoločenstvo – silného so slabým. Cieľom diakonie v zbore je odpovedať na potrebu v zbore, potrebu najmä starších, chorých a osamelých. Takáto služba môže začať najprv návštevnou službou ochotných sestier, i bratov, to ja tá najzákladnejšia služba diakonie, ktorú by mohol mať aj náš ružomberský cirkevný zbor. Dnes sa už čepce nebelejú v našej evanjelickej cirkvi, ale môže sa zabelieť naša obetavá služba lásky v našom zbore. Pozývame vás k nej! Nabudúce viac o návštevnej diakonickej službe. Ilona Bázliková


ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok