ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Vyhlásenie Zboru biskupov k používaniu náboženských symbolov
23.6.2010 - www.ecav.sk

Prinášame Vyhlásenie Zboru biskupov k znovu aktuálnemu problému používaniu kresťanských náboženských symbolov.

Vyhlásenie Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku k používaniu kresťanských náboženských symbolov

Európsky súd pre ľudské práva má v týchto dňoch na podnet Talianska rokovať o používaní náboženských symbolov vo verejných školách. Táto záležitosť sa dotýka aj našej cirkvi, ako aj ostatných kresťanských cirkví v Európe. Zbor biskupov ECAV na Slovensku považuje za potrebné zaujať stanovisko k spochybňovaniu zmysluplnosti používania symbolu kríža na verejnosti.

Symbol kríža obsahuje posolstvo, ktoré má nielen historický význam, ale je vysoko relevantné pre dnešok. Z historického hľadiska poukazuje na udalosť z prvej polovice prvého storočia: na popravu Ježiša Nazaretského ukrižovaním. Táto poprava je nerozlučne spojená s Ježišovým predchádzajúcim učením a pôsobením. Ochotou obetovať svoj život potvrdil Ježiš, že plne stojí za všetkým, čo verejne učil a konal. Symbol kríža je koncentrovaným vyjadrením Ježišovho posolstva, ako je ono zapísané v kánonických evanjeliách. Postojom k symbolu kríža zaujíma človek postoj k tomuto posolstvu.

Obsah tohto posolstva je vysoko humánny. Ježiš rešpektoval a učil rešpektovať dôstojnosť človeka. Pomáhal a učil pomáhať slabým, trpiacim, hendikepovaným. Oslobodzoval a učil oslobodzovať ľudí, ktorí upadli do démonskej poviazanosti zhubnými vášňami. Bol čistý od egoizmu a rovnakej čistote učil svojich nasledovníkov. V záujme novej budúcnosti odpúšťal a učil odpúšťať. Vysoko dvíhal štandard človeka z čírej živočíšnej, konzumnej existencie na vysokú duchovnú úroveň. Kritizoval sebecké zneužívanie moci vládcami a prízvukoval: kto je vo vládnucom postavení, má tvorivo slúžiť širokému okruhu ľudí. Vo svojej pomáhajúcej činnosti prekračoval hranice náboženstva, národnosti, sociálnych tried, pohlavia, a taký istý postoj žiadal od svojich nasledovníkov.

Toto je len časť Ježišovho humánneho posolstva. Kríž je symbolom Ježišovho kompletného humánneho posolstva. Kto protestuje proti verejnému používaniu symbolu kríža, protestuje proti tomuto posolstvu. Kto sa hlási k symbolu kríža, zaväzuje sa rešpektovať a uplatňovať celé Ježišovo humánne posolstvo.

Symbol kríža upozorňuje na tragické následky hriechu človeka, ktorý sa vzoprel uznať zvrchovanosť Stvoriteľa a, ignorujúc ho, rozhodol sa vziať réžiu sveta a života do vlastných rúk. Zlo a utrpenie, ktoré z toho vzniklo a vzniká, má nepredstaviteľne veľké rozmery a diabolskú prefíkanosť. Dejiny a prítomnosť poskytujú množstvo ilustrácií toho. Kto odmieta symbol kríža, odmieta aj túto stránku jeho posolstva, bagatelizuje zlo. Kto prijíma symbol kríža, uvedomuje si pravdivým spôsobom hĺbku zla a pozerá naň radikálnym spôsobom, t. j. poznáva, že jeho korene siahajú až k hriešnemu odmietnutiu Božej zvrchovanosti. Poznať pravdu, hoci tragickú, je lepšie, ako ju bagatelizovať alebo ignorovať.

Symbol kríža obsahuje posolstvo, že napriek hriešnej vzbure sa Boh nevzdáva ľudstva. Dáva na kríži zomrieť svojmu Synovi, a tak ponúka jedinečné zmierenie. Kríž ako symbol Božej odpúšťajúcej, zachraňujúcej, tvorivej lásky je veľkou pomocou pre tých, ktorých sa zmocní pocit viny a výčitky svedomia. Človek si ich neobjednáva, prichádzajú samy a stávajú sa veľkým problémom. Určité typy viny pomáha zmierniť psychologická pomoc, ale skutočným východiskom môže byť iba Božie odpustenie. Utrápenému svedomiu sa symbol kríža prihovára: Ak robíš opravdivé pokánie, Boh je ochotný odpustiť ti a umožniť ti nový začiatok. Pocit viny je dnes rovnakým problémom ako pred stáročiami. Preto aj táto stránka posolstva symbolu kríža je dnes rovnako aktuálna ako kedysi.

S krížom ako symbolom násilnej smrti je nerozlučne spojené posolstvo zmŕtvychvstania. Keby Kristus nebol vzkriesený z mŕtvych, nespomínali by sme pravdepodobne ani jeho kríž. Kríže na cintorínoch nie sú iba smutným symbolom smrti, ale súčasne, neodmysliteľne radostným symbolom vzkriesenia, nového života. Len nádej na vzkriesenie môže dať definitívny zmysel ľudskému životu. Bez nádeje na vzkriesenie možno síce objaviť čiastkový zmysel jednotlivých podujatí človeka, ale naše myslenie túži poznať definitívny zmysel. Len symbol kríža ako symbol vzkriesenia nás uisťuje, že tento zmysel existuje a že sa preto oddá žiť, zmysluplne žiť. Uprostred záplavy zla a nespravodlivosti nás táto stránka posolstva symbolu kríža uisťuje, že definitívne víťazstvo patrí láske, pravde, spravodlivosti.

Toto je niekoľko závažných dôvodov, pre ktoré zaujímame jednoznačné stanovisko: Symbol kríža má svoje nezastupiteľné miesto nielen v súkromnom živote veriacich, ale má svoje zmysluplné miesto aj vo verejných oblastiach života. Dôležité je, aby sa symbol kríža používal nie iba z mechanickej zotrvačnosti, ale s čím plnším pochopením jeho bohatého posolstva.

V Bratislave 18. júna 2010

Miloš Klátik, generálny biskup
Milan Krivda, biskup Západného dištriktu
Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok