ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 1/2010 - Pozvanie, ktoré sa neodmieta
24.6.2010 - ECAV Ružomberok

Zakladateľom i hlavou kresťanskej cirkvi je náš Pán Ježiš Kristus, pretože mu bolo ľúto človeka bez slov útechy, života a nádeje na večnosť. Úlohou i dnešnej cirkvi je viesť svoj ľud k Nemu, vyučovať pravdu, napomínať a rozširovať ju. Uisťovať veriacich, či neveriacich o Jeho Spasiteľskom diele, ktoré je prítomné Kristovou obeťou na kríži. Neviem, koho nápad bol, aby sa ženy z nášho CZ začali schádzať k spoločnému vyučovaniu Božích vlastností – atribútov – podľa knižky Hle, váš Bůh. Stretávame sa pravidelne raz za mesiac, kde spoločne rozoberáme jednu Božiu vlastnosť, napr. Boh je láska, verný, nemenný...

Hoci som už viac staršia, ako mladšia, na týchto spoločných stretnutiach zisťujem, že mám dosť veľké medzery vo veciach veľkosti nášho Pána. No nik nie je dokonalý a náš Pán nám dá mnohému porozumieť. Chcem sa srdečne poďakovať v mene našej skupinky za ochotu i odovzdanie mnohých vedomostí Z. Jarabovej. Na našej skupinke je nás spolu 8, no stretáva sa i skupinka mladších žien, kde ich je 9.

Zároveň chcem vyzvať iné ženy, ktoré budú chcieť a budú môcť sa v budúcnosti zúčastniť podobných stretnutí, aby neváhali. Nikdy nie je neskoro pre získanie nových vedomostí. Ďakujem tiež Pánu Bohu, že Ho môžem cez tieto Jeho vlastnosti viacej spoznávať, tešiť sa z poznania nového. Zuzana Sedliaková


obr

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok