ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Členské cirkvy Ekumenickej rady cirkví SR
25.6.2010 - www.ekumena.sk

Riadny člen - riadnym členom sa môže stať cirkev registrovaná štátom, ktorá súhlasí so Štatútom ERCSR

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

Reformovaná kresťanská cirkev

Pravoslávna cirkev

Bratská jednota baptistov  

Cirkev bratská  

Evanjelická cirkev metodistická  

Cirkev československá husitská  


Člen pozorovateľ - členom-pozorovateľom sa môže stať cirkev alebo náboženská spoločnosť v zmysle zákona č. 308/91 Zb., ktorá má záujem podieľať sa na práci ERCSR, ale z rôznych dôvodov sa nemôže stať riadnym členom ERCSR

Rímsko-katolícka a Grécko-katolícka cirkev

Apoštolská cirkev

Cirkev adventistov siedmeho dňa

Starokatolícka cirkev

Viac: http://www.ekumena.sk/Clenovia/clenovia.htm


obr

www.ekumena.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok