ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zbierka na pomoc obetiam povodní na Slovensku
9.7.2010 - www.ecavsnv.sk

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku a Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku 4. júna 2010 vyhlásila zbierku na pomoc obetiam povodní na Slovensku.

V duchu kresťanskej lásky a solidarity sa riaditeľ GBÚ obracia na všetky cirkevné zbory ECAV na Slovensku aj na jednotlivcov s prosbou o podporu našim bratom a sestrám, ktorí boli v uplynulých dňoch ťažko postihnutí záplavami.

Vaše finančné dary posielajte na účet: 443012/0200

Variabilný symbol: 662044

Peňažný ústav: VÚB, a. s. Bratislava

Finančné prostriedky budú použité pre cirkevné zbory a ich členov na zmiernenie škôd vzniknutých následkom povodní. Pri rozdeľovaní podpory sa bude prihliadať na výšku škody a sociálnu odkázanosť žiadateľa.


Viac: http://www.ecavsnv.sk/node/70


www.ecavsnv.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok