ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Výsledky zbierky pre Červenicu
12.7.2010 - www.ecav.sk

Počas konania II. evanjelických cirkevných dní sa 2. a 3. júla 2010 na Mariánskom námestí v Žiline uskutočnila verejná zbierka na pomoc pre hluchoslepé deti. V zbierke sa vyzbieralo 4 389,62 €. Ďakujeme za Vašu štedrosť! Ochotného darcu miluje Boh.

Verejnú zbierku vyhlásilo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 4. júna 2010 uznesením číslo 58d/3-2010. Na organizovanie verejnej zbierky bolo vydané povolenie Obvodného úradu Žilina, ktorý tak urobil rozhodnutím č. 2010/02101-018/4-VZ/2SA z 23. 6. 2010.

Výnos zo zbierky je určený na pomoc našim blížnym s viacnásobným postihnutím. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku zriadila a už 18 rokov prevádzkuje Evanjelickú špeciálnu základnú školu internátnu pre hluchoslepé deti, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. V minulom roku sa vďaka Pánu Bohu podarilo zriadiť aj Evanjelickú špeciálnu materskú školu internátnu a Evanjelickú praktickú školu internátnu, čím sa vytvorili podmienky na vzdelávanie 25 detí s viacnásobným postihnutím. Od 1. septembra 2010, ak Pán Boh dá, budú tieto tri zložky školy pôsobiť pod spoločným názvom Evanjelická spojená škola internátna, Červenica.

Normatívne finančné prostriedky nepokrývajú základné potreby školy a jej prevádzka je možná len vďaka ochotným darcom. Výnos z tejto zbierky použije škola na nákup kompenzačných, rehabilitačných učebných a didaktických pomôcok. Ďakujeme za Vašu štedrosť. Ochotného darcu miluje Boh.

Dušan Vagaský, predseda ústredného organizačného výboru osláv 400. výročia Žilinskej synody

Viac: http://ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRecav/vysledky_zbierky...


obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok