ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Miešané manželstvá
16.7.2010 - www.veriaci.com

Často sa stáva, že manželstvo chcú uzavrieť dvaja ľudia, muž a žena, ktorí sú pokrstení, ale každý z nich patrí do inej Cirkvi. Prípustné sú iba manželstvá, keď obaja patria do katolíckej Cirkvi. Ak sa príslušnosť k Cirkvi odlišuje, k uzatvoreniu manželstva je potrebný dišpenz. Dišpenz udeľuje výnimku, na jeho základe sa manželstvo povoluje. Vydáva ho diecézny biskup (miestny ordinár).

Povolenie môže byť vydané iba za určitých podmienok:

Ten, kto je katolík v tejto dvojici:

1. musí vyhlásiť, že odstráni nebezpečenstvá odpadnutia od viery
2. sľúbi, že urobí všetko pre to, aby deti boli pokrstené v katolíckej cirkvi a v nej aj vychovávané

Pokrstený v inej cirkvi - nekatolík:

Je oboznámený a berie na vedomie prísľub a záväzok svojho nastavajúceho životného partnera katolíka.

Obaja:

Obaja majú byť poučení o cieľoch manželstva a nemôžu ich vylučovať.

Takéto vyhlásenie sa uskutočňuje pred dvomi svedkami a kňazom, a je zaznamenané v snúbeneckom protokole. Keby nekatolík odmietol dať podpis, kňaz musí zistiť  dôvod odmietnutia a vysvetliť, aké konflikty môžu z toho vzniknúť. Ak by aj naďalej zotrvával na svojom odmietnutí podpísania, tak kňaz podpisom potvrdí, že nekatolícku stránku s tým oboznámil.

Miešané manželstvo sa uzatvára pred kňazom a dvoma svedkami. Cirkevné právo zakazuje pred slávením manželstva ako i po ňom ďalšie slávenie toho istého manželstva pri ktorom sa vyjadruje manželský súhlas, teda nekatolícky obrad uzatvorenia manželstva. Pri miešanom manželstve katolíka s pokrsteným nekatolíkom je dovolená svätá omša, ale naopak pri sobáši katolíka s nepokrsteným svätá omša nie je dovolená. V prípade, že je na to dostatočný dôvod, diecézny biskup môže povoliť slávenie svätej omše.

Stanovisko k miešaným manželstvám:

Katolícka cirkev zakazuje miešané manželstvá. Zákaz zdôvodňuje nebezpečenstvom, že v takýchto manželstvách nie je plné duchovné spoločenstvo manželov. Ohľadom právd a náboženských citov je tam rôznosť presvedčenia a odpor vôle. Miešané manželstvá zavádzajú do života Cirkvi akýsi druh rozdelenia, pretože rôznosť náboženského života bráni v tejto rodine verne plniť evanjeliové príkazy, zvlášť spoločnú účasť na bohoslužbe a výchove detí.

Starostlivosť duchovných pastierov o miešané manželstvá:

Miešané manželstvá pre ich ohrozujúci stav si vyžadujú zvláštnu pastiersku starostlivosť. Miestny ordinár a duchovní pastieri sú povinní pomáhať manželom, aby zotrvali v jednote manželského a rodinného života (kan1128). Súčasne treba rešpektovať špeciálnu situáciu každého manžela, jeho svedomie a posvätnosť sviatostného manželstva.

Zdroj:
Kódex kanonického práva, kánony 1124 - 1129
Filo V., Posväcovacia úloha cirkvi, 1997, Bratislava

Viac: http://www.veriaci.com/zmiesane-manzelstva.php


www.veriaci.com
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok