ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Modlitba Otče náš v rôznych jazykoch
21.7.2010 - www.veriaci.sk

Otče náš

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno Tvoje,
príď kráľovstvo Tvoje,
buď vôľa Tvoja,
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný, daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás od zlého. Amen.
     
Anglická verzia

Our Father, Who art in heaven
Hallowed be Thy Name;
Thy kingdom come,
Thy will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.
   
Talianská verzia

Padre nostro che sei nie cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volonta,
come in cielo cosi in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. Amen.
Latinská verzia

Pater noster qui est in coelis
sanctificetur nomen tuum
adveniat regnum tuum
fiat voluntas tua sicum in coelo, et in terra.
Panem nostrum quottidianum da nobis hodie
et dimitte nobis debita nostra
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
et ne nos inducas in tentationem
sed libera nos a malo. Amen.
   
Nemecká verzia

Vater unser im Himmel,
Geheiligt werde dein Name,
Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe wie im Himmel,
So auch auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
Und vergib uns unseren Schuldigern.
Und fuhre uns nicht in Versuchung,
Sondern erlose uns von dem Bosen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
Und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Zdroj:
http://www.veriaci.com/modlitby.php

www.veriaci.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok