ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Život viery v teórii a praxi
23.7.2010 - www.zamyslenia.sk

- Všetko, čo sa páči Hospodinovi, činí na nebi aj na zemi, v moriach a všetkých hlbinách. (Žalm 135,6)

- Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. (Rímskym 11,36)

- Text na zamyslenie: Ján 6,28-40

Čo mám robiť? Koľkokrát stojíme nad svojím životom s touto otázkou? Možno aj dnes nás čaká rozhodnutie a my sa sami seba pýtame: Čo mám teraz robiť? Túto otázku sa Ježiša pýtali viacerí ľudia. Ježiš im dával vecné a múdre odpovede. A predsa si všimneme, že Jeho poslucháči akoby Ho často vôbec nepochopili. Akoby bol z iného sveta a hovoril inou rečou. Ježiš však naozaj prišiel z iného sveta.

To, čo nás učí robiť, pripadá bežnému pozemšťanovi zvláštne. Napriek tomu otázku, ´čo robiť?´ by sme mali Pánovi Ježišovi klásť každý deň. Ježišova odpoveď možno neuspokojí tých, ktorí čakajú jednoduchý zoznam povinností.

Radi by sme mali zoznam úloh, ktoré máme dnes urobiť. Potom by sme si ho večer odškrtali a boli by sme so sebou spokojní. Povedali by sme si, že od nás už nikto nič nemôže chcieť, veď sme splnili všetko, čo sme mali urobiť. Existuje však stav, kedy by sme odovzdali všetku lásku, ktorú máme odovzdať? Žiť v láske, to neznamená splniť si svoje úlohy, to znamená žiť vo vzťahu, ktorý stále trvá. Je to ako magnetické pole, ktoré stále vysiela svoje siločiary, bez ohľadu na to, či kov je alebo nie je v jeho okolí.

Na úvodnú otázku, ´čo v živote máme robiť?´, je jednoduchá a predsa taká zložitá odpoveď: učme sa od Ježiša Jeho láske. Veriť v Ježiša znamená: žiť v láske. To bol Jeho každodenný chlieb. Udeľme dnes z tohto chleba lásky každému, koho nám Pán Boh pošle do cesty.
Autor: Velebír Ján ml.

www.vychodnydistrikt.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok