ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Oslavy 130. výročia narodenia Štefánika
24.7.2010 - www.ecav.sk

Tento týždeň si pripomenieme 130. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika. O pripravovaných podujatiach v dňoch 23. - 25. 7. 2010 nás z jeho rodnej obce Košariská informuje starostka obce Anna Abramovičová.

V piatok 23. 7. 2010 o 17.00 hod. sa oslavy začnú podujatím Čo nemohol zachytiť svojím objektívom Milan Rastislav Štefánik. Ide o vernisáž výstavy fotoamatérov o obci Košariská, ktoré bude spojená s digitálnou prezentáciou fotografií Milana Rastislava Štefánika pod názvom Obrázky sveta objektívom Milana Rastislava Štefánika, pretože málokto vie, že Štefánik bol aj vynikajúci fotograf a jeho fotky sú skutočne na vysokej úrovni.

V piatok od 19.00 hodiny bude večer pod názvom Filmový večer o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, venovaný Štefánikovi z hľadiska dokumentárnych filmov, kde verejnosti v Evanjelickom kostole v Košariskách predstavíme 4 dokumentárne filmy.

Sobota 24. 7. 2010 je zameraná na folklór, ľudové tradície: od 10.00 hodiny začíname jarmokom tradičných remesiel a súčasne aj hudobnými pozdravmi Štefánikovmu rodnému kraju z rôznych kútov Slovenska a z Moravy.

Od 12.00 do 14.00 sa budeme venovať športu, konkrétne cyklistike: uskutoční sa 1. ročník cyklistických pretekov O pohár Milana Rastislava Štefánika.

Od 14.00 hodiny bude priestor v Košariskách venovaný Ozbrojeným silám a zborom Slovenskej republiky. Bude sa konať podujatie pod názvom Deň s Ozbrojenými silami a Ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky.

Od 17.00 hodiny do 20.00 hodiny si návštevníci budú môcť pozrieť prenosné planetárium, ktoré bude umiestnené v Materskej škole v Košariskách.

Od 20.00 hodiny sa opäť budeme venovať folklóru, ľudovým tradíciám: bude tu aj škola tancov myjavského regiónu a ľudová zábava.

Nedeľa 25. 7. 2010 bude venovaná celoštátnej slávnosti. Začína sa o 9.00 hod. v Evanjelickom kostole v Košariskách slávnostnými službami Božími. Nasledovať bude program pred múzeom a o 13.00 hod. celoštátna slávnosť na Bradle.

Zdroj: Rádio Regina, Plná poľná; 10/07/2010; B. Rošteck


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok