ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Kňazská ordinácia
27.7.2010 - www.evanjelik.sk

V rímskokatolíckej cirkvi táto sviatosť uvádza človeka do kňazského stavu, ktorý má už pri ňom trvalý charakter (character indelebilis). Dotyčný dostáva moc premieňať pri eucharistii elementy na telo a krv Kristovu, v omši prinášať obete za živých i mŕtvych (potestas ordinis) ale aj sudcovskú moc pri spovedi (potestas iurisdictionis). Toto učenie viedlo potom k vyvýšeniu kňazského stavu nad laikov.

Podľa evanjelického chápania každý kresťan je vlastne kňazom v zmysle všeobecného kňazstva. Iba že niektorí dostávajú ordináciou poverenie konať duchovný úrad v cirkvi. Nejde teda o zvláštnu moc premieňať elementy pri Večeri Pánovej, ktorú iní nemajú. Ide o poverenie k funkcii duchovného úradu. Toto ordinačné poverenie je aj u evanjelikov trvalé, pokiaľ dotyčný je cirkvou ustanovený na túto službu na niektorom mieste. Preto sa ani v evanjelických cirkvách ordinácia neopakuje, aj keď medzičasom došlo k prerušeniu kňazského pôsobenia. Opakuje sa len ištalácia, uvedenie do pôsobenia v konkrétnom cirkevnom zbore.

Pôvodne bolo v katolíckej cirkvi sedem svätení. Dnes sa už hovorí len o troch druhoch svätenia a síce na diakona, na kňaza a na biskupa (KKC, § 1538). Kňazom je pritom len biskup a kňaz (KKC, § 1554). Diakon nie je kňazom (nemá právo posväcovania pri eucharistii). Je určený len pre službu v cirkvi.

Pre svätenie biskupa v katolíckej cirkvi sa dnes vyžaduje zvláštny výnos rímskeho biskupa, čo v minulosti nebolo. Teda pápež dosadzuje biskupov. V evanjelickej cirkvi je biskup vybraný do svojho úradu voľbou zo strany cirkvi. Nejde pritom o zvláštnu vysviacku (ordináciu) biskupa na rozdiel od kňazskej vysviacky, ako je tomu v katolíckej cirkvi. V evanjelickej cirkvi niet ordinácie biskupa, ide len o inštaláciu biskupa (viď Agenda).
Ivan. RA

Celý článok: http://evanjelik.sk/node/5491

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok