ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Je to On, či nie?
30.7.2010 - www.zamyslenia.sk

- Obkľučuješ ma zôkol-vôkol, svoju dlaň kladieš na mňa. (Žalm 139,5)

- Nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás, lebo sám Otec miluje vás, pretože vy ste milovali mňa a uverili ste, že som od Boha vyšiel. (Ján 16,26-27)

- Text na zamyslenie: Ján 7,25-31

Je to zasľúbený Mesiáš alebo nie? – Takto sa pýtali niektorí v Jeruzaleme. Aj my, najmä svojím správaním, kladieme tieto spochybňujúce otázky nielen sebe, ale ich zasievame aj do sŕdc ľuďom okolo nás. A rozmýšľame sebecky, keď sa pýtame: A aký by mal byť a čo by mal pre mňa urobiť? Rozmýšľame o Ňom pozemsky.

On sa však neriadi ľudskými normami. Hovorí, že dokonca nerobí ani to, čo sám chce, ale poslúcha Otca v nebi. To je Jeho posolstvo aj pre nás. Aby sme aj my poslúchali Otca a robili nie to, čo sa nám chce a páči, ale to, čo chce nebeský Otec. Aj keď to znamená obeť, bolesť, smrť. Áno, aj my musíme zomrieť. Dokonca ešte, kým žijeme tu na zemi, musíme umrieť sebe.

Viera v Neho nám potom prinesie nový život, ktorému už pozemská smrť neuškodí. Už vtedy, keď chodil Ježiš po Zemi, to niektorí, ba dokonca mnohí, pochopili a prijali Ho. Zomreli sebe a prijali nový večný život skrze Neho a žijú na veky s Ním. Autor: Kolesár Ján a Eva

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok