ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Pomazanie nemocných
8.8.2010 - www.evanjelik.sk

Táto katolícka sviatosť sa pred 2.vatikánskym koncilom nazývala "posledné pomazanie". Bola uďeľovaná umierajúcim. Po koncile dostala nové meno "pomazanie nemocných". Tým je povedané, že sviatosť sa má udeľovať v ťažkej nemoci vôbec a nie až pri umieraní. Udeľuje sa pomazávaním nemocného olejom na čelo a na ruky. Takéto pomazanie nemocných sa v prvotnej cirkvi skutočne konalo, ako vidieť z Jak 5, 14-15. Je však otázka, či to nebol len spôsob liečenia nemocných v tej dobe (por. Mt 6, 13), a  nie že by to bola sviatosť.

V poslednej dobe v niektorých evanjelických pietistických skupinách v zahraničí sa robia pokusy obnoviť tento rítus, ale ako spôsob uzdravovania nemocných modlitbou. Nejde teda o pomazávanie zomierajúcich na ich poslednú cestu smrti, ale o vyliečenie nemocného na základe modlitby za neho. Ak sa nemocný uzdraví a zase onemocnie, môže sa sviatosť opakovať.

Doporučuje sa prijať túto sviatosť pred ťažkým chirurgickým zákrokom. Túto sviatosť má predchádzať spoveď a hneď po nej sa má prijímať eucharistia, takže sa vytvára trojica sviatostí pri odchode z tohto sveta. Ivan. RA

Viac: http://evanjelik.sk/node/5502

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok