ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Spevokoly prišli do Jána
14.8.2010 - http://ecavliptovskyjan.sk

Lešením obstavaný Evanjelický kostol v Liptovskom Jáne na dve hodiny prichýlil účastníkov XIX. ročníka Koncertu spevokolov Liptova. Nielen lešenie urobilo tento ročník zvláštnym a významným. Rekordný počet jedenásť spevokolov prispel k vysokej účasti divákov na tomto podujatí, ktoré sa konalo už tradične v rámci Svätojánskych slávností v nedeľu 27. júna popoludní.

Každý spevokol vystúpil s dvoma ukážkami zo svojho repertoáru. Výnimkou boli detské spevokoly, ktoré zaspievali tri piesne. Medzi piesňami sa objavili tak piesne staré, pochádzajúce i z 18. storočia, ako i piesne nové, mládežnícke. Podujatie moderoval domáci zborový farár Peter Taját a zborový poddozorca Ľubomír Straka.

Prítomných na podujatí pozdravil seniorálny dozorca Liptovsko-oravského seniorátu Ondrej Mrlian. Milým spestrením tohto ročníka bolo i vystúpenie hostí z rímsko-katolíckej farnosti v Liptovskom Jáne: Spevokolu sv. Jána Krstiteľa. Medzi spevokolmi nechýbali ani také nové spevokoly ako detský evanjelický spevokol Svätojánske mušky z Liptovského Jána či zmiešaný evanjelický spevokol z Kráľovej Lehoty.

Usporiadatelia na záver podujatia každému spevokolu odovzdali zbierku notových zápisov piesní, ktoré odzneli i piesní náhradných. Touto formou chce toto podujatie prispieť k vzájomnému obohacovaniu spevokolov a ich napredovaniu.


http://ecavliptovskyjan.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok